Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej

Osiedle Wysokie 7, 31-819 Kraków
http://www.pstb.org
Telefon: 12 642 27 90
Tel.kom: -

Misją Stowarzyszenia jest wielokierunkowa profesjonalna pomoc osobom niepełnosprawnym z dysfunkcjami emocjonalnymi i intelektualnymi oraz ich rodzinom.
  
Priorytety działalności statutowej Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej stanowią:

  • inicjowanie i realizowanie różnych form pomocy dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami emocjonalnymi i intelektualnymi oraz dla ich rodzin, w zakresie związanym z poprawą zdrowia i adaptacji w społeczeństwie,
  • podejmowanie różnorodnych form działalności związanej z popularyzowaniem wiedzy o ideach i zasadach terapii behawioralnej, poprzez działalność szkoleniową, publikacje, organizację seminariów i konferencji,
  • aktywizowanie społeczeństwa do działania na rzecz osób niepełnosprawnych i rozwijanie samopomocowego ruchu środowisk związanych z tymi osobami, w tym przez wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych,
  • merytoryczna i doradcza opieka nad terapeutami, nauczycielami, rodzicami i innymi osobami, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych

      

Najbliższe szkolenia zobacz wszystkie

Termin:
21-22.04.2018, 19-20.05.2018, 09-10.06.2018
Lokalizacja:
Zaściankowa 92/4, Warszawa Fundacja Krok po Kroku
Termin:
18 - 20.05.2018r oraz 08 - 10.06.2018r
Lokalizacja:
ul. Młyńska 3/3

Dostępne staże zobacz wszystkie

Termin:
06.03-15.06.2017
Lokalizacja:
ul. Kubickiego 9 lok. 1,2,3 i 4 02-954 Warszawa
Termin:
11-15.06.2018
Lokalizacja:
ul. Wolumen 3, 01-912 Warszawa