Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Przyjazny Domek” Białystok

15-666 Białystok, ul. Przyjazna 39
http://www.przyjaznydomek.com.pl
Tel.kom: 668 772 259 519 081 200

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Przyjazny Domek” to miejsce terapii i edukacji dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju - głównie z autyzmem. Wiodącą metodą pracy w placówce jest Stosowana Analiza Zachowania.

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział, obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem indywidualnych możliwości oraz potrzeb. Codzienną opiekę nad oddziałem sprawuje trzech terapeutów. Zajęcia terapeutyczne odbywają się w systemie indywidualnym oraz grupowym.

Realizacja stażu odbywa się poprzez:

  • zapoznanie się z organizacją pracy placówki,
  • analizę dokumentacji,
  • obserwację zajęć oraz pracę z dzieckiem pod kierownictwem terapeuty behawioralnego.

 

Osoba ubiegająca się o zrealizowanie godzin stażowych w Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym Przyjazny Domek proszona jest o kontakt mailowy lub telefoniczny w celu ustalenia indywidualnego grafiku.

Ilość godzin realizowanych w ramach stażu zależy od drogi uzyskiwania tytułu terapeuty behawioralnego.

Staż może być realizowany od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00.


 

Najbliższe szkolenia zobacz wszystkie

Termin:
21 – 22.04.2018r. oraz 28 – 29.04 2018r.
Lokalizacja:
ul. Ostrowskiego 30b, Uniwersytet SWPS
Termin:
I cz: 23 - 25.03.2018 oraz II cz : 27 - 29.04.2018
Lokalizacja:
Szkoła Podstawowa SPSK w Modzerowie koło Włocławka

Dostępne staże zobacz wszystkie

Termin:
09.01-18.05.2017
Lokalizacja:
15-666 Białystok, ul. Przyjazna 39
Termin:
06.03-15.06.2017
Lokalizacja:
ul. Kubickiego 9 lok. 1,2,3 i 4 02-954 Warszawa