Zespół przedszkolny Fundacji Pomocy Edukacyjno Terapeutycznej Dla Niepełnosprawnych Scolar
Staż w Przedszkolu
Opis stażu:

Zespół Przedszkolny Fundacji Scolar w ramach stażu zawodowego dla osób ubiegających się o uzyskanie tytułu terapeuty behawioralnego oferuje udział w zajęciach indywidualnych i grupowych  dzieci ze spektrum autyzmu.

Stażysta będzie miał możliwość obserwacji zajęć indywidualnych i grupowych prowadzonych w oparciu o założenia Stosowanej Analizy Zachowania. Zapozna się także z zastosowaniem narzędzia VB MAPP podczas planowania celów terapeutycznych dla podopiecznych przedszkola.

Forma stażu: ukierunkowana  obserwacja zajęć terapeutycznych na terenie przedszkola.

Zakres tematów jaki obejmuje staż:

 

- Wprowadzenie do Stosowanej Analizy Zachowania w kontekście zaburzeń rozwoju

- Specyfika uczenia się dzieci z zaburzeniami rozwoju

- Budowanie motywacji

- Nauka komunikacji

- Praca z zachowaniami trudnymi

- Rozwój zabawy i samodzielności

- Planowanie i monitorowanie przebiegu procesu terapeutycznego  z użyciem narzędzia VB-MAPP

 

Instrukcje:

Staż odbywa się w godzinach popołudniowych (po godzinie 13.00)  w trybie ciągłym 25 godzinnym lub w ramach uzupełnienia wymaganych godzin stażowych w pojedyncze dni. Każdy stażysta otrzymuje indywidualną opiekę koordynatora stażu oraz materiały stażowe.Osoby zainteresowane proszone są o kontakt mailowy

anna.krauze@scolar.pl

 Adres: Kubickiego 9/2

02-954 Warszawa

Lokalizacja: Niepubliczny Punkt Przedszkolny Fundacji Pomocy Edukacyjno-Terapeutycznej dla Niepełnosprawnych Scolar, ul. Kubickiego 9 lok. 1,2,3 i 4 02-954 Warszawa
Wybierz dostępne dni aby zapisać się na ten staż
Dostępne miejsca
Twoje terminy
Brak miejsc
Termin niedostępny
Terminy, na które zapisałeś się w przeszłości
Wybierz dni stażu, na które chcesz się zapisać!
Wybrałeś terminy:
Cena:
0