TERAPIA BEHAWIORALNA W TEORII I PRAKTYCE - 3-MODUŁOWY KURS BAZOWY
Szkolenie organizowane w Warszawie
Termin:28 - 29.10.2017r; 18 - 19.11.2017r; 02 -03.12.2017r
Czas trwania:60 h
Szczegóły:

Plan szkolenia:

ETAP  I: 28-29 października 2017 r. 

- Przedstawienie podstawowych założeń stosowanej analizy zachowania

- Cele i zasady terapii behawioralnej; aspekty etyczne związane z terapią behawioralną

- Cegiełki efektywnego środowiska edukacyjnego i motywowanie dziecka

- Umiejętności kluczowe

- Obserwacja sesji „na żywo”

ETAP  II: 18-19 listopada 2017 r.

- Metody nauczania – metoda wyodrębnionych prób, uczenie sytuacyjne, łańcuchy zachowań, albumy aktywności, videomodeling, skrypty

- Uczenie nowych umiejętności – kontrola bodźcowa, trening różnicowania, generalizacja

- Stosowanie podpowiedzi

- Zmniejszanie częstotliwości zachowań – model najmniej restrykcyjnej terapii; Poziom I

- Obserwacja sesji „na żywo”

ETAP III: 02-03 grudnia 2017 r.

- Zmniejszanie częstotliwości zachowań – model najmniej restrykcyjnej terapii; Poziom II i III

- Planowanie procesu terapeutycznego 

- Budowanie programu terapeutycznego

- Dokumentowanie postępów dziecka

- Obserwacja sesji „na żywo”

 

Instrukcje:

Cel szkolenia:  zapoznanie uczestników z podstawami teoretycznymi stosowanej analizy zachowania (SAZ),  odniesienie informacji o SAZ do pracy z dziećmi o nietypowym rozwoju, omówienie strategii uczenia nowych umiejętności i redukowania zachowań niepożądanych,   motywowanie dziecka o nietypowym rozwoju do uczenia się nowych umiejętności i zmiany zachowania, planowanie i dokumentacja procesu terapeutycznego.

W skład szkolenia wchodzi przedstawianie przykładów na nagranych fragmentach sesji, prezentacja pomocy naukowych i obserwacja sesji terapeutycznej (sesja „na żywo”) z dzieckiem z autyzmem, a także omówienie tej sesji. Przewidziane są także ćwiczenia praktyczne.

Uczestnicy szkolenia: szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli, terapeutów i innych osób zainteresowanych pracą z dziećmi z autyzmem oraz dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju.

 

Cena szkolenia: 1550,00 zł płatne w III ratach:

- I rata 650,00 zł  - płatne do 25 października 2017 r.

- II rata 450,00 zł - płatne do 15 listopada 2017 r.

- III rata 450,00 zł - płatne do 29 listopada 2017 r.

UWAGA PROMOCJA!! Cena szkolenia 1350,00 zł

dla osób, które do 25 października 2017 r. zapłacą jednorazowo za całość szkolenia.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem szkoleń oraz o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie opłaty na konto Volkswagen Bank direct -  Nr konta: 16 2130 0004 2001 0419 2704 0001

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: biuro@krokpokroku.org

lub pod nr tel.  22 885 12 48

 

Harmonogram:
28.10.2017 od 09:00 do 17:30
29.10.2017 od 09:00 do 17:30
18.11.2017 od 09:00 do 17:30
19.11.2017 od 09:00 do 17:30
02.12.2017 od 09:00 do 17:30
03.12.2017 od 09:00 do 17:30
Lokalizacja: Warszawa, ul. Zaściankowa 92 lok.4, 02-989 Warszawa