TERAPIA BEHAWIORALNA W TEORII I PRAKTYCE - 3-MODUŁOWY KURS BAZOWY
Szkolenie organizowane w Rzeszowie
Termin:03.- 05.11.2017r oraz 24 -26.11.2017r
Czas trwania:46 h
Szczegóły:

Program szkolenia:

I blok kursu:

 • podstawy naukowe Stosowanej Analizy Zachowania
 • proces uczenia się: warunkowanie klasyczne i sprawcze
 • budowanie systemu motywacyjnego („parowanie”, rozkład wzmocnień, nagrody bezpośrednie i odroczone, kontrakty behawioralne, wycofywanie systemu wzmocnień)
 • kształtowanie umiejętności kluczowych
 • charakterystyka trudnych zachowań oraz analiza funkcjonalna

II blok kursu:

 • sposoby i opracowywanie programów dotyczących redukcji trudnych zachowań
 • metody pracy z dziećmi z autyzmem (plany aktywności, metoda wyodrębnionych prób, uczenie incydentalne, metoda skryptów i ich wycofywania)
 • budowanie programów edukacyjnych (zbieranie danych, planowanie generalizacji,

dzielenie zachowania docelowego na kroki)

 • rodzaje podpowiedzi oraz zasady ich wycofywania
 • budowanie programów rozwijających zachowania społeczne z uwzględnieniem teorii umysłu
 • aspekty etyczne terapii behawioralnej

 

 

Instrukcje:

Koszt szkolenia: 1050 zł brutto

Płatność gotówką u organizatora (PCUD w Rzeszowie) lub przelewem na konto:

SGB EXPRESS BANK 44 9176 1022 2003 0025 1965 0002

Wymagane 100 zł wpisowego do 1.11.2017 r. (wliczone w koszt kursu)

Dokonując wpłaty prosimy podać: nazwisko i imię uczestnika, nazwa kursu

Wszelkie zapytania proszę kierować na adres: mamarszalek@wp.pl

lub telefonicznie pod numer telefonu: 605 290 505 

Harmonogram:
03.11.2017 od 16:00 do 19:00
04.11.2017 od 09:00 do 17:00
05.11.2017 od 09:00 do 15:00
24.11.2017 od 16:00 do 19:00
25.11.2017 od 09:00 do 17:00
26.11.2017 od 09:00 do 15:00
Prowadzący:
Małgorzata Marszałek
Cena:1050.00 zł
Lokalizacja: Rzeszów, Ul. Rymanowska 15a, Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie