TECHNIKI SAZ W PRACY Z GRUPĄ
Szkolenie organizowane w Krakowie
Termin:10 - 11.03.2018r
Czas trwania:15 h
Szczegóły:

Program kursu

  1. Edukacja z perspektywy stosowanej analizy zachowania
  2. Punktowe systemy oceniania zachowania uczniów – tworzenie i wdrażanie
  3. Problem przewagi kar w edukacji
  4. Techniki kierowania klasą szkolną – radzenie sobie z trudnymi zachowaniami uczniów
  5. Organizowanie pracy z grupą przedszkolną – specyficzne uwarunkowania pracy z klasą ucznia z zaburzeniami zachowania bądź specyficznymi trudnościami rozwojowymi
  6. Kształtowanie współpracy z nauczycielami ucznia korzystającego z SAZ

 

Instrukcje:

Warunkiem uczestnictwa w kursach licencyjnych jest ukończenie kursu  "TERAPIA BEHAWIORALNA W TEORII I PRAKTYCE - 3-MODUŁOWY KURS BAZOWY"

Podana cena jest ceną brutto. Zwolnienie z VAT możliwe jest tylko w przypadku finansowania kosztów szkolenia ze środków publicznych (finansowanie przez placówki oświatowe, inne placówki publiczne, z posiadanych środków grantów publicznych, etc). W przypadku gdy dany podmiot zainteresowany jest zwolnieniem z VAT, konieczne jest złożenie stosownego pisemnego oświadczenia. Podmioty zainteresowane prosimy o kontakt mailowy z biurem PSTB. 

Dla pozostałych osób zostanie wystawiona Faktura w wysokości 350,00 zł +23 % VAT, czyli 430,50 zł brutto

Harmonogram:
10.03.2018 od 09:00 do 17:00
11.03.2018 od 08:00 do 12:00
Lokalizacja: Kraków, os. Wysokie 7, Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej