TWORZENIE ŚRODOWISKA TERAPEUTYCZNEGO
LETNIA SZKOŁA TERAPII BEHAWIORALNEJ
Termin:27.06.2018r
Czas trwania:10 h
Szczegóły:

Program kursu

  1. Znaczenie spójności środowiska w terapii osób o zaburzonym rozwoju.
  2. Obszary tworzenia środowiska terapeutycznego.
  3. Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej.
  4. Rozwijanie struktur w ramach IPET.
  5. Znaczenie i charakterystyka Rodziny jako fundamentalnego elementu środowiska terapeutycznego.
  6. Sposoby kształtowania prawidłowej współpracy w obrębie zespołu terapeutycznego.  

 

 

 

 

Instrukcje:

Warunkiem uczestnictwa w kursach licencyjnych jest ukończenie kursu  "TERAPIA BEHAWIORALNA W TEORII I PRAKTYCE - 3-MODUŁOWY KURS BAZOWY"

Podana cena jest ceną brutto. Zwolnienie z VAT możliwe jest tylko w przypadku finansowania kosztów szkolenia ze środków publicznych (finansowanie przez placówki oświatowe, inne placówki publiczne, z posiadanych środków grantów publicznych, etc). W przypadku gdy dany podmiot zainteresowany jest zwolnieniem z VAT, konieczne jest złożenie stosownego pisemnego oświadczenia. Podmioty zainteresowane prosimy o kontakt mailowy z biurem PSTB. 

Dla pozostałych osób zostanie wystawiona Faktura w wysokości 300,00 zł +23 % VAT, czyli  369,00 zł brutto

Harmonogram:
27.06.2018 od 09:00 do 17:00
Lokalizacja: Kraków, os. Wysokie 7, Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej