TECHNIKI SAZ W ROZWIJANIU MOWY I KOMUNIKACJI
LETNIA SZKOŁA TERAPII BEHAWIORALNEJ
Termin:02 - 03.07.2018r
Czas trwania:15 h
Szczegóły:

Program kursu

  1. Etapy rozwoju rozwijania komunikacji w SAZ
    1. Określanie deficytów komunikacyjnych
    2. Techniki uczenia mowy
    3. Uczenie incydentalne a uczenie metodą wyodrębnionych prób w rozwijaniu mowy i komunikacji
  2. Skrypty
  3. Techniki komunikacji alternatywnej
Instrukcje:

Warunkiem uczestnictwa w kursach licencyjnych jest ukończenie kursu  "TERAPIA BEHAWIORALNA W TEORII I PRAKTYCE - 3-MODUŁOWY KURS BAZOWY"

Podana cena jest ceną netto. Zwolnienie z VAT możliwe jest tylko w przypadku finansowania kosztów szkolenia ze środków publicznych (finansowanie przez placówki oświatowe, inne placówki publiczne, z posiadanych środków grantów publicznych, etc). W przypadku gdy dany podmiot zainteresowany jest zwolnieniem z VAT, konieczne jest złożenie stosownego pisemnego oświadczenia. Podmioty zainteresowane prosimy o kontakt mailowy z biurem PSTB. 

Dla pozostałych osób zostanie wystawiona Faktura w wysokości 350,00 zł +23 % VAT, czyli 430,50 zł brutto

Harmonogram:
02.07.2018 od 09:00 do 17:00
03.07.2018 od 08:00 do 13:00
Prowadzący:
dr Beata Urbaniak
Cena:430.50 zł
Lokalizacja: Kraków, os. Wysokie 7, Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej