DOKUMENTOWANIE I PROGRAMOWANIE W SAZ
LETNIA SZKOŁA TERAPII BEHAWIORALNEJ
Termin:03 - 04.07.2018r
Czas trwania:15 h
Szczegóły:

Program kursu

1. Dokumentowanie- formą realizacji jednej z podstawowych zasad SAZ

2. Zachowanie modyfikowane (target behavior)

  1. Pojęcie zachowania modyfikowanego i zachowania alternatywnego
  2. Definiowanie umiejętności docelowej (target skill)
  3. Rozbijanie umiejętności docelowej na kroki

3. Warunki realizacji pretestu

4. Zasady konstruowania programu uczenia danej umiejętności

            a. Konstruowanie funkcjonalnych celów (analiza i diagnoza funkcjonalna)

            b. Elementy programu

5. Konstruowanie książki programowej

  1. Priorytetyzowanie
  2. Kategorie i podkategorie obszarów uczenia    

6. Sposoby notowania poszczególnych grup umiejętności w SAZ

7. Interpretacja danych i ewaluacja programu.         

Instrukcje:

Warunkiem uczestnictwa w kursach licencyjnych jest ukończenie kursu  "TERAPIA BEHAWIORALNA W TEORII I PRAKTYCE - 3-MODUŁOWY KURS BAZOWY"

Podana cena jest ceną brutto. Zwolnienie z VAT możliwe jest tylko w przypadku finansowania kosztów szkolenia ze środków publicznych (finansowanie przez placówki oświatowe, inne placówki publiczne, z posiadanych środków grantów publicznych, etc). W przypadku gdy dany podmiot zainteresowany jest zwolnieniem z VAT, konieczne jest złożenie stosownego pisemnego oświadczenia. Podmioty zainteresowane prosimy o kontakt mailowy z biurem PSTB. 

Dla pozostałych osób zostanie wystawiona Faktura w wysokości 350,00 zł +23 % VAT, czyli 430,50 zł brutto

Harmonogram:
03.07.2018 od 14:00 do 18:00
04.07.2018 od 09:00 do 17:00
Prowadzący:
Krystyna Pomorska
Cena:430.50 zł
Lokalizacja: Kraków, os. Wysokie 7, Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej