TERAPIA BEHAWIORALNA W TEORII I PRAKTYCE - 3-MODUŁOWY KURS BAZOWY
Szkolenie organizowane w Mielcu
Termin:3 - 4. 03. 2018 oraz 17 - 18. 03. 2018
Czas trwania:46 h
Szczegóły:

PROGRAM:

1 spotkanie:

1.   Behawioryzm z perspektywy historycznej;

2.   Czym jest Stosowana Analiza Zachowania i jakie jest jej miejsce we współczesnej nauce?

3.   Obszary zastosowania Stosowanej Analizy Zachowania;

4.   Teoria uczenia w praktyce;

5.   Cele i zasady SAZ;

6.   Podstawy SAZ w terapii, czyli kształtowanie motywacji;

7.   Czego i jak uczyć?

  • diagnoza funkcjonalna
  • tworzenie programu terapeutycznego
  • techniki nauczania
  • dokumentowanie przebiegu procesu uczenia;

2  spotkanie:

1.   Czego i jak uczyć- kontynuacja

  • tworzenie programu terapeutycznego
  • techniki nauczania
  • dokumentowanie przebiegu procesu uczenia;

2.   Kształtowanie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w środowisku rówieśniczym.

3.   Behawioralne rozumienie trudnych zachowań;

4.   Pro- i reaktywne sposoby radzenia z trudnymi zachowaniami w oparciu o hierarchię Foxx'a;

Instrukcje:

Podana cena jest ceną brutto. Zwolnienie z VAT możliwe jest tylko w przypadku finansowania kosztów szkolenia ze środków publicznych (finansowanie przez placówki oświatowe, inne placówki publiczne, z posiadanych środków grantów publicznych, etc). W przypadku gdy dany podmiot zainteresowany jest zwolnieniem z VAT, konieczne jest złożenie stosownego pisemnego oświadczenia. Podmioty zainteresowane prosimy o kontakt mailowy z biurem PSTB. 

Dla pozostałych osób zostanie wystawiona faktura w wysokości 800,00 zł +23 % VAT, czyli  984 zł brutto

 

Harmonogram:
03.03.2018 od 09:00 do 19:00
04.03.2018 od 08:00 do 16:00
17.03.2018 od 09:00 do 19:00
18.03.2018 od 08:00 do 16:00
Lokalizacja: Mielec, 39-300 Mielec, ul. Botaniczna 4, Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Autystycznych i Niepełnosprawnych Sun Rise,