TECHNIKI SAZ W PRZYGOTOWANIU DZIECKA DO INTEGRACJI: UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE I ZABAWA
Szkolenie organizowane w Warszawie
Termin:24.03.2018
Czas trwania:10h
Szczegóły:

Cel szkolenia:  omówienie zachowań, które powinny być uczone w ramach umiejętności społecznych i umiejętności zabawy, techniki uczenia obu rodzajów umiejętności (np. wideo-modeling, skrypty, historyjki społeczne), przedstawienie programów, których celem jest rozwijanie umiejętności społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności wspólnej zabawy oraz komunikowania się z rówieśnikami oraz zaprezentowanie roli asystenta / terapeuty-cienia.  Ze względu na elementy warsztatu, które  będą wkomponowane w szkolenie,  uczestnicy będą mieli okazję ćwiczyć  nowo nabywane umiejętności pod kierunkiem prowadzącej. Ponadto prezentowane będą nagrania video z rzeczywistej pracy z dziećmi. Uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne oraz zaświadczenia o odbytym szkoleniu wydane przez KROK PO KROKU – Fundację na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin.

Uczestnicy szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów pracujących z dziećmi z zaburzeniami rozwoju oraz nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych, w których uczą się dzieci z autyzmem

Instrukcje:

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem szkoleń oraz o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie opłaty na konto Volkswagen Bank direct -  Nr konta: 16 2130 0004 2001 0419 2704 0001

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: biuro@krokpokroku.org

lub pod nr tel.  22 885 12 48

Harmonogram:
24.03.2018 od 09:00 do 17:30
Prowadzący:
Monika Pełszyk
Cena:350.00 zł
Lokalizacja: Warszawa, ul. Zaściankowa 92 lok.4, Fundacja Krok Po Kroku