TERAPIA BEHAWIORALNA W TEORII I PRAKTYCE - 3-MODUŁOWY KURS BAZOWY
Szkolenie organizowane w Warszawie
Termin:29-30.09.2018, 20-21.10.2018, 01-02.12.2018
Czas trwania:60h
Szczegóły:

Fundacja KROK PO KROKU serdecznie zaprasza na jesienną edycję szkolenia

III-etapowego „Stosowana analiza zachowania: Metody pracy z dziećmi z autyzmem”

(60 h dydaktycznych; 3 spotkania weekendowe po 20 h dydaktycznych).

Cel szkolenia:  zapoznanie uczestników z podstawami teoretycznymi stosowanej analizy zachowania (SAZ),  odniesienie informacji o SAZ do pracy z dziećmi z autyzmem, omówienie strategii uczenia nowych umiejętności i redukowania zachowań niepożądanych,   planowanie procesu terapeutycznego dziecka z autyzmem.

W skład szkolenia wchodzi obserwacja sesji terapeutycznej (sesja na żywo) z dzieckiem z autyzmem, a także omówienie tej sesji.

Uczestnicy szkolenia: szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli, terapeutów i innych osób zainteresowanych pracą z dziećmi z autyzmem oraz dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju.

Prowadzący szkolenie: Dr Monika Suchowierska-Stephany

                                        Mgr Monika Pełszyk

Plan szkolenia:

 

Moduł  I: 29-30 września 2018 r. 

- Przedstawienie podstawowych założeń stosowanej analizy zachowania

- Cele i zasady terapii behawioralnej; aspekty etyczne związane z terapią behawioralną

- Cegiełki efektywnego środowiska edukacyjnego i motywowanie dziecka

- Umiejętności kluczowe

- Obserwacja sesji „na żywo”

 

Moduł  II: 20-21 października 2018 r.

- Metody nauczania – metoda wyodrębnionych prób, uczenie sytuacyjne, łańcuchy zachowań, albumy aktywności, videomodeling, skrypty

- Uczenie nowych umiejętności – kontrola bodźcowa, trening różnicowania, generalizacja

- Stosowanie podpowiedzi

- Zmniejszanie częstotliwości zachowań – model najmniej restrykcyjnej terapii; Poziom I

- Obserwacja sesji „na żywo”

 

Moduł III: 01-02 grudnia 2018 r.

- Zmniejszanie częstotliwości zachowań – model najmniej restrykcyjnej terapii; Poziom II i III

- Planowanie procesu terapeutycznego 

- Budowanie programu terapeutycznego

- Dokumentowanie postępów dziecka

- Obserwacja sesji „na żywo”

Instrukcje:

Cena szkolenia: 1550,00 zł płatne w III ratach:

- I rata 650,00 zł  - płatne do 22 września 2018 r.

- II rata 450,00 zł - płatne do 13 października 2018 r.

- III rata 450,00 zł - płatne do 23 listopada 2018 r.

 

UWAGA PROMOCJA!! Cena szkolenia 1350,00 zł

dla osób, które do 22 września 2018 r. zapłacą jednorazowo za całość szkolenia.

 

soby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem szkoleń oraz o wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na n/stronie internetowej http://www.fundacja.krokpokroku.org  w zakładce szkolenia i dokonanie opłaty na konto Volkswagen Bank direct -  Nr konta: 16 2130 0004 2001 0419 2704 0001

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: biuro@krokpokroku.org

lub pod nr tel.  22 885 12 48

Harmonogram:
29.09.2018 od 09:00 do 17:30
30.09.2018 od 09:00 do 17:30
20.10.2018 od 09:00 do 17:30
21.10.2018 od 09:00 do 17:30
01.12.2018 od 09:00 do 17:30
02.12.2018 od 09:00 do 17:30
Lokalizacja: Warszawa, Zaściankowa 92/4, Warszawa Fundacja Krok po Kroku