TECHNIKI TERAPII BEHAWIORALNEJ LĘKÓW I FOBII
Szkolenie organizowane w Krakowie
Termin:02.02.2019 r.
Czas trwania:10 h
Szczegóły:

Program

  1. Zaburzenia lękowe
  2. Przyczyny reakcji lękowych
  3. Geneza terapii behawioralnej reakcji lękowych
  4. Techniki terapii behawioralnej reakcji lękowych
  5. Tworzenie hierarchi lęków – ćwiczenie
  6. Skuteczność technik terapii behawioralnej reakcji lękowych
  7. Analiza przypadków – ćwiczenie
Instrukcje:

Podana cena jest ceną brutto. Zwolnienie z VAT możliwe jest tylko w przypadku finansowania kosztów szkolenia ze środków publicznych (finansowanie przez placówki oświatowe, inne placówki publiczne, z posiadanych środków grantów publicznych, etc). W przypadku gdy dany podmiot zainteresowany jest zwolnieniem z VAT, konieczne jest złożenie stosownego pisemnego oświadczenia. Podmioty zainteresowane prosimy o kontakt mailowy z biurem PSTB. 

Dla pozostałych osób zostanie wystawiona faktura w wysokości 300,00 zł +23 % VAT, czyli  369,00 zł brutto

Harmonogram:
02.02.2019 od 09:00 do 17:00
Prowadzący:
dr hab. Przemysław Bąbel
Cena:369.00 zł
Lokalizacja: Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej, os. Wysokie 7, 31-819 Kraków