PECS POZIOM 2
Termin:styczeń 2019 r do czerwiec 2019 r.
Czas trwania:13 h
Szczegóły:

Szkolenia specjalizacyjne PLTB z zakresu PECS organizowane są bezpośrednio przez PECS PYRAMID. Informacja tu zamieszczona ma charakter informacyjny: wszystkie szkolenia PECS są decyzją Kapituły systemu PLTB uznawalne jako kursy kształcenia ustawicznego PLTB.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcjami umieszczonymi poniżej!  

Bez względu na to, kogo uczymy, czego uczymy oraz gdzie, Podejście Pyramid pozwoli nam robić to lepiej! 

Podejście Pyramid do Edukacji to wszechstronny model umożliwiający tworzenie efektywnych środowisk edukacyjnych.  Wykorzystuje szerokie spektrum stosowanej analizy zachowania, zachowując jednocześnie kreatywność i innowacyjność nauczycieli. W celu zoptymalizowania indywidualnego rozwoju oraz funkcjonowania naszych uczniów, Podejście Pyramid kładzie nacisk na to JAK uczyć a nie wyłącznie, CZEGO uczyć.

 

Pierwszy dzień        

Wprowadzenie

 • Przegląd Podejścia Pyramid do Edukacji
 • Komunikacja Funkcjonalna
 • Komunikacja funkcjonalna w trakcie dnia – jak planować i rozwijać komunikację ekspresywną i receptywną podczas wszystkich aktywności w trakcie całego dnia
 • Ocena wzmocnień
 • Przypomnienie i rozwiązywanie problemów związanych z:

Fazą I – uczenie zbierania danych oraz ich analizowania na podstawie filmowego

Fazą II

Fazą III A - przypomnienie/przećwiczenie 4-krokowej procedury poprawy błędu

Fazą III B – sprawdzenie poprawności przeprowadzania procedury „sprawdzania korespondencji/związku”

 • Omówienie alternatywnych strategii uczenia różnicowania obrazków

Drugi dzień

 • PECS a mowa
 • PECS z rówieśnikami
 • Proces przechodzenia z PECS na inną modalność
 • Jak wprowadzać słownictwo dodatkowe – ćwiczenia praktyczne
 • Przypomnienie i rozwiązywanie problemów związanych z:

Fazą IV

Fazą V

Fazą VI

 • Omówienie faktów i mitów związanych z PECS
 • Rozwijanie zaawansowanych umiejętności językowych:

budowanie zdań złożonych

odpowiadanie na pytania

wprowadzanie czasów: przyszłego, teraźniejszego i przeszłego

wyrażanie opinii

mówienie o stanach wewnętrznych i emocjach.

 

Instrukcje:

Zapis na szkolenie odbywa się bezpośrednio u organizatorów www.pecs-poland.com. 

Przy zapisie i w tytule wpłaty należy koniecznie dopisać: "kształcenie ustawiczne PLTB". 

Bezpośredni link do szkolenia to: http://www.pecs-poland.com/listing.php

Podana cena 1399,00 zł  jest ceną dla specjalistów, w przypadku rodziców osób niepełnosprawnych obowiązuje zniżka i koszt szkolenia wynosi 899,00 zł

Harmonogram:
16.03.2019 od 09:00 do 16:00
17.03.2019 od 09:00 do 16:00
23.03.2019 od 09:00 do 16:00
24.03.2019 od 09:00 do 16:00
30.03.2019 od 09:00 do 16:00
31.03.2019 od 09:00 do 16:00
Prowadzący:
Magdalena Kaźmierczak
Cena:1399.00 zł Zapis na szkolenie odbywa się bezpośrednio u organizatorów www.pecs-poland.com.
Lokalizacja: Cała Polska, Cała Polska