TECHNIKI SAZ W PRACY Z OSOBĄ PRZEJAWIAJĄCĄ TRUDNE ZACHOWANIA
Szkolenie organizowane w Warszawie
Termin:26-27.01.2019
Czas trwania:20h
Szczegóły:

Kurs jest oferowany w ramach systemu PLTB i może być wykorzystany w zakresie wybranej przez kandydata na Terapeutę Behawioralnego drogi pozyskiwania i uznawania kwalifikacji zawodowych. Kurs jest traktowany w ramach systemu PLTB jako „kurs specjalistyczny”.

Cel szkolenia:  przedstawienie słuchaczom wiedzy teoretycznej związanej z oceną funkcjonalną i pracą nad zachowaniami niepożądanymi u osób z zaburzeniami rozwoju, zwłaszcza z autyzmem. Ponad to, słuchacze będą mieli możliwość odniesienia wiadomości teoretycznych do praktyki poprzez uczestnictwo w ćwiczeniach przygotowanych przez prowadzących. Omawiane tematy dotyczyć będą: zasad oceny funkcjonalnej, interwencji dotyczących zachowań niepożądanych (strategie proaktywne i reaktywne) i aspektów etycznych związanych z pracą nad zachowaniami trudnymi. Uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne oraz zaświadczenia o odbytym szkoleniu wydane przez KROK PO KROKU – Fundację na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin.

Uczestnicy szkolenia: szkolenie kierowane jest do osób, które na co dzień zajmują się profesjonalną pracą z osobami z zaburzeniami rozwoju oraz z zaburzeniami zachowania (pracownicy placówek terapeutycznych, szkół i przedszkoli, poradni psychologicznych i pedagogicznych), a także do rodziców dzieci nietypowo rozwijających się.

Instrukcje:

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem szkoleń oraz o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie opłaty na konto Volkswagen Bank direct -  Nr konta: 16 2130 0004 2001 0419 2704 0001

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: biuro@krokpokroku.org

lub pod nr tel.  22 885 12 48

Harmonogram:
26.01.2019 od 09:00 do 17:30
27.01.2019 od 09:00 do 17:30
Lokalizacja: Warszawa, ul. Zaściankowa 92 lok.4, Fundacja Krok Po Kroku