TRENING JEDZENIA: PRACA Z DZIECKIEM PREZENTUJĄCYM WYBIÓRCZOŚĆ POKARMOWĄ I INNE TRUDNOŚCI Z KARMIENIEM
Szkolenie organizowane w Warszawie
Termin:16.03.2019
Czas trwania:10h
Szczegóły:

Kurs jest oferowany w ramach systemu PLTB i może być wykorzystany przeze osoby posiadające tytuł Terapeuty Behawioralnego do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Kurs jest traktowany w ramach systemu PLTB jako „kształcenie ustawiczne”.

Cel szkolenia:  zapoznanie uczestników z rodzajami trudności z karmieniem prezentowanych przez dzieci z zaburzeniami rozwoju, metodami oceny behawioralnej takich trudności (tj. szczegóły sytuacji oraz powodów, dla których dzieci nie chcą jeść pewnych pokarmów ) oraz technikami ich niwelowania. W skład szkolenia wchodzi przedstawianie przykładów na nagranych fragmentach sesji i prezentacja pomocy naukowych. Przewidziane są także ćwiczenia praktyczne, jak również wykonanie pracy domowej (pomiędzy pierwszym a drugim dniem szkolenia) i omówienie jej w czasie zajęć. Uczestnicy otrzymają podręcznik dotyczący terapii behawioralnej, a którym jest szczegółowo opisany trening jedzenia.

Uczestnicy szkolenia: szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli, terapeutów i innych osób zainteresowanych pracą z dziećmi z autyzmem oraz dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju.

Instrukcje:

Promocja: Dla osób zainteresowanych również uczestnictwem w szkoleniu „Trening czystości: praca z dzieckiem prezentującym trudności z załatwianiem potrzeb fizjologicznych” w dniu 17 marca 2019 roku, oferujemy pakiet promocyjny w/w szkoleń w cenie: 600,00 zł/dwa szkolenia.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem szkoleń oraz o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie opłaty na konto

Volkswagen Bank directNr konta: 16 2130 0004 2001 0419 2704 0001

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: biuro@krokpokroku.org

lub pod nr tel.  22 885 12 48

Harmonogram:
16.03.2019 od 09:00 do 17:30
Lokalizacja: Warszawa, Fundacja Krok po Kroku, ul. Zaściankowa 92 lok.4