TRENING CZYSTOŚCI: PRACA Z DZIECKIEM PREZENTUJĄCYM TRUDNOŚCI Z ZAŁATWIANIEM POTRZEB FIZJOLOGICZNYCH
Szkolenie organizowane w Warszawie
Termin:17.03.2019
Czas trwania:10h
Szczegóły:

Kurs jest oferowany w ramach systemu PLTB i może być wykorzystany przez osoby posiadające tytuł Terapeuty Behawioralnego do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Kurs jest traktowany w ramach systemu PLTB jako „kształcenie ustawiczne”.

Cel szkolenia:  zapoznanie uczestników z rodzajami trudności z załatwianiem potrzeb fizjologicznych prezentowanych przez dzieci z zaburzeniami rozwoju, metodami oceny behawioralnej takich trudności oraz technikami ich niwelowania. Szkolenie przedstawi spójny program uczenia dzieci ze specjalnymi potrzebami załatwiania się na nocnik/toaletę. Szkolenie obejmuje trening czystości związany z wydalaniem moczu (dzień/noc) oraz stolca. Trening jest osadzony w podejściu behawioralnym uwzględniającym osiągnięcia dzieci typowo rozwijających się. Uczestnicy otrzymają podręcznik dotyczący terapii behawioralnej, a którym jest szczegółowo opisany trening czystości oraz zaświadczenie o odbytym szkoleniu wydane przez  KROK PO KROKU – Fundację na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin.

Uczestnicy szkolenia: szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli, terapeutów i innych osób zainteresowanych pracą z dziećmi z autyzmem oraz dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju.

Instrukcje:

Promocja: Dla osób zainteresowanych również uczestnictwem w szkoleniu "Trening jedzenia: praca z dzieckiem prezentującym wybiórczość pokarmową i inne trudności

z karmieniem"  w dniu 16 marca 2019 roku, oferujemy pakiet promocyjny w/w szkoleń w cenie: 600,00 zł/dwa szkolenia.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem szkoleń oraz o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie opłaty na konto Volkswagen Bank direct -  Nr konta: 16 2130 0004 2001 0419 2704 0001

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: biuro@krokpokroku.org

lub pod nr tel.  22 885 12 48

Harmonogram:
17.03.2019 od 09:00 do 17:30
Lokalizacja: Warszawa, ul. Zaściankowa 92 lok.4, 02-989 Warszawa