TECHNIKI SAZ W ROZWIJANIU MOWY I KOMUNIKACJI
Szkolenie organizowane w Warszawie
Termin:08-09.06.2019
Czas trwania:20h
Szczegóły:

Kurs jest oferowany w ramach systemu PLTB i może być wykorzystany w zakresie wybranej przez kandydata na Terapeutę Behawioralnego drogi pozyskiwania i uznawania kwalifikacji zawodowych. Kurs jest traktowany w ramach systemu PLTB jako „kurs specjalistyczny”.

 

Cel szkolenia:  zapoznanie uczestników z metodami pracy opartymi na stosowanej analizie zachowania a wykorzystywanymi do kształtowania umiejętności komunikacyjnych i umiejętności mówienia u dzieci, które tych umiejętności jeszcze nie mają lub u których jest opóźniona mowa. Prowadzące przedstawią możliwości wzorowania terapii mowy na typowych etapach rozwoju mowy, ale także zaprezentują specyficzne do dzieci z autyzmem metody kształtowania umiejętności komunikacyjnych. Omówione zostanie podejście „verbal behavior” („zachowania werbalne”) i techniki uczenia mowy (NET, uczenie incydentalne, metoda wyodrębnionych prób), a także sposoby uczenia komunikacji alternatywnej.

W poszerzony sposób omówiony zostanie Trening Komunikacji Funkcjonalnej wykorzystywany jako metoda radzenia sobie z zachowaniami trudnymi dzieci. W skład szkolenia wchodzi prezentacja pomocy naukowych. Przewidziane są także ćwiczenia praktyczne. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o odbytym szkoleniu wydane przez  KROK PO KROKU – Fundację na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin.

Uczestnicy szkolenia: Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli, logopedów i terapeutów pracujących z dziećmi z zaburzeniami rozwoju (m.in., z autyzmem) oraz dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju.

Instrukcje:

Prowadzący szkolenie: dr Monika Suchowierska-Stephany,  BCBA-D

                                        mgr Joanna Śmieja,  BCBA                                  

Termin szkolenia: 08-09 czerwca 2019 roku

Godziny szkolenia: 9:00-17:30 (każdy dzień szkoleniowy)

Miejsce szkolenia:  KROK PO KROKU - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny

                                 02-989 Warszawa

                                 ul. Zaściankowa 92 lok. 1 

Cena szkolenia: 600,00 zł

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem szkoleń oraz o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie opłaty na konto Volkswagen Bank direct -  Nr konta: 16 2130 0004 2001 0419 2704 0001

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: biuro@krokpokroku.org

lub pod nr tel.  22 885 12 48

Harmonogram:
08.06.2019 od 09:00 do 17:30
09.06.2019 od 09:00 do 17:30
Lokalizacja: Warszawa, Fundacja Krok po Kroku, ul. Zaściankowa 92 lok.4