TERAPIA BEHAWIORALNA W TEORII I PRAKTYCE - 3-MODUŁOWY KURS BAZOWY
Szkolenie organizowane w Warszawie
Termin:06-07.04.2019, 13-14.04.2019, 25-26.05.2019
Czas trwania:60h
Szczegóły:

Kurs jest oferowany w ramach systemu PLTB i może być wykorzystany w zakresie wybranej przez kandydata na Terapeutę Behawioralnego drogi pozyskiwania i uznawania kwalifikacji zawodowych. Kurs jest traktowany w ramach systemu PLTB jako „kurs bazowy”.

Cel szkolenia:  zapoznanie uczestników z podstawami teoretycznymi stosowanej analizy zachowania (SAZ),  odniesienie informacji o SAZ do pracy z dziećmi o nietypowym rozwoju, omówienie strategii uczenia nowych umiejętności i redukowania zachowań niepożądanych,   motywowanie dziecka o nietypowym rozwoju do uczenia się nowych umiejętności i zmiany zachowania, planowanie i dokumentacja procesu terapeutycznego.

W skład szkolenia wchodzi przedstawianie przykładów na nagranych fragmentach sesji, prezentacja pomocy naukowych i obserwacja sesji terapeutycznej (sesja „na żywo”) z dzieckiem z autyzmem, a także omówienie tej sesji. Przewidziane są także ćwiczenia praktyczne.

Uczestnicy szkolenia: szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli, terapeutów i innych osób zainteresowanych pracą z dziećmi z autyzmem oraz dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju.

Prowadzący:

mgr Natalia Ploch-Bernier, BCBA

mgr Joanna Śmieja, BCBA

Plan szkolenia:

Moduł  I: 06-07 kwietnia 2019 roku 

- Przedstawienie podstawowych założeń stosowanej analizy zachowania

- Cele i zasady terapii behawioralnej; aspekty etyczne związane z terapią behawioralną

- Cegiełki efektywnego środowiska edukacyjnego i motywowanie dziecka

- Umiejętności kluczowe

- Obserwacja sesji „na żywo”

 

Moduł  II: 13-14 kwietnia 2019 roku

- Metody nauczania – metoda wyodrębnionych prób, uczenie sytuacyjne, łańcuchy zachowań, albumy aktywności, videomodeling, skrypty

- Uczenie nowych umiejętności – kontrola bodźcowa, trening różnicowania, generalizacja

- Stosowanie podpowiedzi

- Zmniejszanie częstotliwości zachowań – model najmniej restrykcyjnej terapii; Poziom I

- Obserwacja sesji „na żywo”

 

Moduł III: 25-26 maja 2019 roku

- Zmniejszanie częstotliwości zachowań – model najmniej restrykcyjnej terapii; Poziom II i III

- Planowanie procesu terapeutycznego 

- Budowanie programu terapeutycznego

- Dokumentowanie postępów dziecka

- Obserwacja sesji „na żywo”

Instrukcje:

Cena szkolenia: 1550,00 zł płatne w III ratach:

- I rata 650,00 zł  - płatne do 25 marca 2019 r.

- II rata 450,00 zł - płatne do 1 kwietnia 2019 r.

- III rata 450,00 zł - płatne do 13 maja 2019 r.

 

UWAGA PROMOCJA!! Cena szkolenia 1350,00 zł

dla osób, które do 25 marca 2019 roku zapłacą jednorazowo za całość szkolenia.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem szkoleń oraz o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie opłaty na konto Volkswagen Bank direct -  Nr konta: 16 2130 0004 2001 0419 2704 0001

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: biuro@krokpokroku.org

lub pod nr tel.  22 885 12 48

Harmonogram:
06.04.2019 od 09:00 do 17:30
07.04.2019 od 09:00 do 17:30
13.04.2019 od 09:00 do 17:30
14.04.2019 od 09:00 do 17:30
25.05.2019 od 09:00 do 17:30
26.05.2019 od 09:00 do 17:30
Prowadzący:
Natalia Ploch-Bernier
Joanna Śmieja
Cena:1350.00 zł promocja
Lokalizacja: Warszawa, Zaściankowa 92/4, Warszawa Fundacja Krok po Kroku