TECHNIKI SAZ W PRACY Z OSOBĄ PRZEJAWIAJĄCĄ TRUDNE ZACHOWANIA
Szkolenie organizowane w Krakowie
Termin:12.11.2017 oraz 18-19.11.2017
Czas trwania:30 h
Szczegóły:

Program kursu

  1. Wybór zachowania problemowego
  2. Określanie funkcji zachowań
  3. Dobór strategii modyfikujących zachowanie
  4. Określenie działań proaktywnych
  5. Działania wspierające prace terapeutyczną nad zachowaniami trudnymi
  6. ABA w modyfikacji zachowań trudnych- ujęcie praktyczne       
Instrukcje:

Warunkiem uczestnictwa w kursach licencyjnych jest ukończenie kursu  "TERAPIA BEHAWIORALNA W TEORII I PRAKTYCE - 3-MODUŁOWY KURS BAZOWY"

Podana cena jest ceną brutto. Zwolnienie z VAT możliwe jest tylko w przypadku finansowania kosztów szkolenia ze środków publicznych (finansowanie przez placówki oświatowe, inne placówki publiczne, z posiadanych środków grantów publicznych, etc). W przypadku gdy dany podmiot zainteresowany jest zwolnieniem z VAT, konieczne jest złożenie stosownego pisemnego oświadczenia. Podmioty zainteresowane prosimy o kontakt mailowy z biurem PSTB. 

Dla pozostałych osób zostanie wystawiona Faktura w wysokości 500,00 zł +23 % VAT, czyli  615,00 zł brutto

Harmonogram:
12.11.2017 od 09:00 do 17:00
18.11.2017 od 09:00 do 17:00
19.11.2017 od 09:00 do 17:00
Lokalizacja: Kraków, Osiedle Wysokie 7, 31-819 Kraków