Niepubliczne Szkoły UMIEM

Osiedle Wysokie 7, 31-819 Kraków
http://www.umiem.org
Telefon: 514 032 323
Tel.kom: 514 032 323

 CO TO SĄ NIEPUBLICZNE SZKOŁY UMIEM?

Niepubliczne Szkoły UMIEM są prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej. Stanowią one część (a własciwie I etap realizacji) większego projektu o nazwie Centrum Rozwijania Potencjału Uczenia i Analizy Zachowania UMIEM. W chwili obecnej uruchomione zostały 2 szkoły:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna UMIEM

oraz

- Niepubliczne Gimnazjum Specjalne UMIEM.

Szkoły te wiele łączy, zatem najczęściej mówimy o nich po prostu: Niepubliczne Szkoły UMIEM. Mają one odrębne statuty (przeczytaj: Statut NSPS UMIEM i Statut NGS UMIEM) i powołane zostały do życia jako odrębne jednostki (przeczytaj: Wpis NSPS, Uprawnienia NSPS oraz Wpis NGS i Uprawnienia NSPS), jednak zdecydowanie więcej jest części wspólnych:

  • organ prowadzący: Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej (przeczytaj więcej o organizacji: www.pstb.org)
  • uczniowie: dzieci i młodzież z autyzmem
  • stosowana metoda terapii: Stosowana Analiza Zachowania (terapia behawioralna)
  • kadra: nauczyciele, terapeuci, specjaliści, pomimo tego, że zatrudnieni sa w danym typie placówki, to jednak wspólnie pracują nad koncepcjami, problemami, programami uczniów, programami badawczymi, etc.
  • powiązania- w tym to najważniejsze- z systemem Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego (przeczytaj więcej o PLTB- www.terapeutabehawioralny.pl), w ramach którego posiadamy status ośrodka behawioralnego organizującego staże zawodowe.

Szkoły mają swoją siedzibę w budynku SP nr  104, os. Wysokie 7 w Krakowie, na II p. szkoły. Stąd często pół żartem, pół serio mówimy, że Niepubliczne Szkoły UMIEM to:

"WYSOKIE progi edukacji"

oraz, że :

"Uczymy na WYSOKIM poziomie" 

Najbliższe szkolenia zobacz wszystkie

Termin:
29-31 października oraz 26-28 listopada 2021 r.
Lokalizacja:
Pl. Wybickiego 181, 80-440 Gdańsk
Termin:
20-21, 27-28 listopada 2021 r.
Lokalizacja:
Osiedle Wysokie 7, 31-819 Kraków

Dostępne staże zobacz wszystkie

Termin:
01.02-17.12.2021
Lokalizacja:
ul. Antoniego Padewskiego 5/7, 90-038 Łódź
Termin:
02.01-26.12.2021
Lokalizacja:
ul. Zaściankowa 92 lok. 4, 02-989 Warszawa