Społeczne Przedszkole Integracyjne Fundacji Anny Florek CZAS DZIECIŃSTWA

ul. Wolumen 3, 01-912 Warszawa
http://www.czasdziecinstwa.com.pl/
Telefon: 22 663 55 21
Tel.kom:

Logo Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA

Dane o ośrodku

Fundacja Anny Florek Czas Dzieciństwa

Miejsce stażu: Społeczne Przedszkole Integracyjne Fundacji Czas Dzieciństwa

Liczba superwizorów: 1

Liczba terapeutów: 4

Liczba uczących się w systemie PLTB: 2

Forma stażu

Zainteresowane osoby rejestrują się na platformie PLTB  wybierają placówkę oraz dzwonią do Biura Fundacji Czas Dzieciństwa w celu potwierdzenia rezerwacji terminu. Staż jest realizowany w Społecznym Przedszkolu Integracyjnym Fundacji Czas Dzieciństwa, w wymiarze 25 godzin zegarowych realizowanych w ciągu 5 dni roboczych (poniedziałek-piątek) w godzinach pracy przedszkola  9.00-15.00.

Sposób realizacji stażu:

Sposobem realizacji profesjonalnego stażu jest obserwacja zajęć praktycznych prowadzonych w formie indywidualnej i grupowej. Niezwykle ważnym i cennym doświadczeniem jest możliwość samodzielnej pracy z dzieckiem pod czujnym okiem specjalisty. Zadaniem każdego terapeuty jest jak najdokładniejsze przekazanie wiedzy z zakresu terapii behawioralnej a także kształtowanie niezbędnych umiejętności, odpowiedniej postawy stażysty, co umożliwi  w przyszłości efektywną pracę   z dzieckiem. W ciągu pobytu w placówce,  stażysta zapozna się z metodami pracy: uczeniem sytuacyjnym, treningiem wyodrębnionych prób, wideo treningiem, planem dnia, planem aktywności, czy też włączaniem dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do grupy rówieśniczej. Nabędzie również  wiedzę o stosowaniu podpowiedzi i jej wycofywaniu, uczeniu zachowań społecznych a także pozna sposób prowadzenia dokumentacji i rejestrowanie efektów nauczania na wykresach, sprawdzania bycia dziecka w zadaniu, rejestrowania zachowań trudnych.

Opis klientów, wiek rodzaj problemów poddawanych terapii

Opieką terapeutyczną obejmujemy dzieci w wieku  przedszkolnym (3-6lat). Są to  dzieci  z całościowymi zaburzeniami w rozwoju ( autyzm dziecięcy, zespół Aspergera) a także  innymi  schorzeniami o różnym stopniu nasilenia zaburzeń rozwojowych: Epilepsja lekoodporna, Zespół  Pradera –Williego,  Zespół Downa, niepełnosprawność ruchowa. 

Głównym celem oddziaływań terapeutycznych  wobec dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych jest sformułowanie na podstawie diagnozy funkcjonalnej mocnych i słabych stron dzieci. Następnie stworzenie i wdrożenie indywidualnych  programów  edukacyjno-terapeutycznych, nastawionych na wszechstronny rozwój dziecka oraz korygowanie sfer zaburzonych i opóźnionych.

Zaplanowane oddziaływanie  obejmuje sferę poznawczą, językowo-komunikacyjną oraz społeczną. Kluczowym elementem naszej pracy jest  kształtowanie samodzielności, umiejętności zabawy.  Nauka podejmowania i podtrzymywania interakcji społecznych z rówieśnikami i dorosłymi, kształtowanie poprawnych zachowań w miejscach publicznych. Tak zorganizowany program terapeutyczno-edukacyjny umożliwia włączenie dziecka do  grupy rówieśniczej oraz rozwój  mocnych stron dziecka.

Cennik

25 godzin zegarowych 380 zł, płatność w sekretariacie Fundacji w dniu rozpoczęcia stażu.

Terminarz stażów

Placówka przyjmuje jednego stażystę na półtora miesiąca.

Od października 2015r  do czerwca 2016r wszystkie terminy zarezerwowane.

Najbliższe szkolenia zobacz wszystkie

Termin:
29-31 października oraz 26-28 listopada 2021 r.
Lokalizacja:
Pl. Wybickiego 181, 80-440 Gdańsk
Termin:
20-21, 27-28 listopada 2021 r.
Lokalizacja:
Osiedle Wysokie 7, 31-819 Kraków

Dostępne staże zobacz wszystkie

Termin:
01.02-17.12.2021
Lokalizacja:
ul. Antoniego Padewskiego 5/7, 90-038 Łódź
Termin:
02.01-26.12.2021
Lokalizacja:
ul. Zaściankowa 92 lok. 4, 02-989 Warszawa