KROK PO KROKU - Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin

ul. Zaściankowa 92 lok. 4, 02-989 Warszawa
http://www.fundacja.krokpokroku.org
Telefon: 22-885-12-48
Tel.kom: 697-11-44-53

KROK PO KROKU - Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin powstała w 2007 roku z inicjatywy osób zainteresowanych tematyką autyzmu. Naszą misją jest niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom z zaburzeniami rozwoju, ich rodzicom, a także specjalistom zajmującym się problematyką autyzmu.

Jedną z głównych aktywności Fundacji KROK PO KROKU jest prowadzenie terapii opierającej sięo zasady stosowanej analizy zachowania (SAZ) dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami zachowania i innymi trudnościami w funkcjonowaniu.

Organizujemy także szkolenia z zakresu stosowanej analizy zachowania dla osób pracujących z dziećmi o zaburzonym rozwoju i dla rodziców tych dzieci. Większość szkoleń umożliwia realizację wymagań potrzebnych do uzyskania tytułu zawodowego „terapeuty behawioralnego”. Jako placówka szkoleniowa prowadzimy i organizujemy staże dla osób zainteresowanych tematyką terapii behawioralnej.

W Fundacji KROK PO KROKU można także odbywać (w języku polskim i angielskim) superwizje w kierunku uzyskania tytułu „terapeuty behawioralnego” (w ramach systemu PLTB) oraz międzynarodowej certyfikacji prowadzącej do uzyskania tytułu „certyfikowanego analityka zachowania” (w ramach systemu opracowanego przez Radę Certyfikacyjną Behavior Analyst Certifiction Board.

Od 2009 roku Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Dostępne staże zobacz wszystkie

Brak stażów