Szkoła Podstawowa i Gimnazjum dla Dzieci z Autyzmem w Poznaniu

ul. Szamarzewskiego 78/82, 60-569 Poznań
http://www.sosw.poznan.pl/autyzm/
Telefon:
Tel.kom: 883 688 873 lub 602 126 006

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum dla Dzieci z Autyzmem powstały jako oddziały Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z.Tylewicza w Poznaniu. Podopieczni placówek objęci są terapią opartą na zasadach Stosowanej Analizy Zachowania. Uczniowie uczęszczają do klas dwuosobowych gdzie pracują w systemie 2:1. Ponadto każde dziecko uczestniczy w różnego rodzaju zajęciach dodatkowych, w tym: w zajęciach rewalidacyjnych 1:1 (5h/tydz.), muzycznych 4:2 (2h/tydz.), plastycznych - warsztatowe (1h/tydz.) oraz logopedycznych 1:1 (1h/tydz.). Poza nauką umiejętności szkolnych, szkoła skupia się na przygotowaniu swoich uczniów do jak najbardziej samodzielnego życia w społeczeństwie. Uczy niezależności na miarę ich możliwości, czynności samoobsługowych, w tym higienicznych, a także umiejętności prezawodowych, z myślą o przyszłości wychowanków po zakończeniu edukacji.

W okresie ferii zimowych oraz letnich organizowane są dla dzieci półkolonie oparte przede wszystkich na zajęciach w grupie oraz wyjazdach poza mury szkoły, w celu uspołeczniania i szerszego spojrzenia na świat zewnętrzny.


Kadra pedagogiczna szkoły zobligowana jest do doskonalenia swoich umiejętności  poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach, a także w regularnych superwizjach wewnętrznych.

Placówka ściśle współpracuje ze Stworzyszeniem Na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem APERIO, wspólnie pozyskując środki finansowe niezbędne dzieciom na ścieżce kształcenia. Do ich działań można zaliczyć coroczną aukcję charytatywną sztuki współczesnej oraz różnego rodzaju wnioski i projekty dotyczące dofinansowań.

Najbliższe szkolenia zobacz wszystkie

Termin:
29-31 października oraz 26-28 listopada 2021 r.
Lokalizacja:
Pl. Wybickiego 181, 80-440 Gdańsk
Termin:
20-21, 27-28 listopada 2021 r.
Lokalizacja:
Osiedle Wysokie 7, 31-819 Kraków

Dostępne staże zobacz wszystkie

Termin:
01.02-17.12.2021
Lokalizacja:
ul. Antoniego Padewskiego 5/7, 90-038 Łódź
Termin:
02.01-26.12.2021
Lokalizacja:
ul. Zaściankowa 92 lok. 4, 02-989 Warszawa