Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku

80-365 Gdańsk ul. Dąbrowszczaków 28
www.autyzm.net.pl
Telefon: 0 58 553-40-32

Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku istnieje od 1992 roku. Do jego powstania doprowadzili rodzice skupieni w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym, z którym Ośrodek nadal współpracuje. Na początku lat 90-tych Ośrodek był jedną z pierwszych placówek zapewniających terapię dzieciom z autyzmem w Polsce. Dziś pod jego opieką znajduje się 58 uczniów, którzy bez specjalistycznej pomocy nie mieliby szans na samodzielne uczęszczanie do przedszkoli i szkół masowych oraz na pełne rozwijanie swoich możliwości. Ośrodek, będący formą kształcenia specjalnego, jest prowadzony przez powiat gdański i nadzorowany przez Pomorskie Kuratorium Oświaty.

Pracuje według zasad Stosowanej Analizy Zachowania. Ośrodek prowadzi terapię opartą o analizę zachowań oraz systematyczną ocenę potrzeb i możliwości uczniów. Każdy z nich ma indywidualnego terapeutę, własny program terapeutyczny oraz system motywacyjny, uwzględniający jego upodobania. Partnerami terapeutów są rodzice, którzy kontynuują pracę z dzieckiem w domu.

Dostępne staże zobacz wszystkie

Brak stażów