Zespół Przedszkolny nr 1 Fundacji Pomocy Edukacyjno -Terapeutycznej dla Niepełnosprawnych "Scolar"

Kubickiego 9/2, 02-954 Warszawa
http://scolar.pl/
Telefon: tel. 22 848 43 24

 

Zespól  Przedszkolny Fundacji Scolar w ramach stażu zawodowego dla osób ubiegających się o uzyskanie tytułu terapeuty behawioralnego oferuje udział w zajęciach indywidualnych i grupowych  dzieci ze spektrum autyzmu.