Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptację Regulaminu
w systemie Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej z siedzibą w Krakowie, 31-819, os. Wysokie 7, KRS 0000121447, NIP 945-19-73-287. Tel.: 12 642 27 90, email: biuro@pstb.org,
 2. Dane są przetwarzane przez Administratora na podstawie niniejszej zgody w celu:
  1. Prowadzenia bazy danych osób kształcących się w zakresie terapii behawioralnej w systemie PLTB,
  2. Informowania potencjalnych klientów o dostępności osób o określonym poziomie kwalifikacji w zakresie terapii behawioralnej.
  3. Umożliwienia osobom uczącym się w systemie PLTB informowania o swoich szczegółowych kwalifikacjach terapeutycznych i oferowanych usługach.
  4. Informowania osób kształcących się w systemie PLTB o aktualnościach związanych z kształceniem się i rozwojem społeczności terapeutów behawioralnych.
 3. Administrator nie przewiduje przekazywania danych do podmiotów trzecich poza dostawcami przestrzeni serwerowej serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://pltb.pl i https://terapeutabehawioralny.pl (serwery na terenie EOG).
 4. Dane osobowe będą przechowywane:

 .                 do 10 lat od momentu zakończenia świadczenia usług przez Administratora,

 1. po wycofaniu zgody na przetwarzanie danych (wycofanie zgody nie wpływa na legalność dotychczasowego przetwarzania),
 2. w przypadku złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego.
 1. Korzystający z usług ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
 2. Korzystający z usług ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 3. Zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, co nie wpłynie na zgodność z prawem uprzedniego przetwarzania danych
 4. Administrator profiluje dane osobowe za pomocą bazy danych o użytkownikach, jednakże wobec osób, których dane dotyczą, nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany żadne decyzje.