TERAPIA BEHAWIORALNA W TEORII I PRAKTYCE - 3-MODUŁOWY KURS BAZOWY
Szkolenie organizowane w Gliwicach, ul. Młyńska 3/3
Termin:9-11.09.2022 - 7-9.10.2022
Czas trwania:45 h
Szczegóły:

PROGRAM:

1 spotkanie:

1.   Behawioryzm z perspektywy historycznej;

2.   Czym jest Stosowana Analiza Zachowania i jakie jest jej miejsce we współczesnej nauce?

3.   Obszary zastosowania Stosowanej Analizy Zachowania;

4.   Teoria uczenia w praktyce;

5.   Cele i zasady SAZ;

6.   Podstawy SAZ w terapii, czyli kształtowanie motywacji;

7.   Czego i jak uczyć?

  • diagnoza funkcjonalna
  • tworzenie programu terapeutycznego
  • techniki nauczania
  • dokumentowanie przebiegu procesu uczenia;

2  spotkanie:

1.   Czego i jak uczyć- kontynuacja

  • tworzenie programu terapeutycznego
  • techniki nauczania
  • dokumentowanie przebiegu procesu uczenia;

2.   Kształtowanie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w środowisku rówieśniczym.

3.   Behawioralne rozumienie trudnych zachowań;

4.   Pro- i reaktywne sposoby radzenia z trudnymi zachowaniami w oparciu o hierarchię Foxx'a;

 

 

Instrukcje:

Szkolenie przygotowuje do rozpoczęcia ścieżki do certyfikatu terapeuty behawioralnego.

Zapisy mailowo: beig1@wp.pl z dopiskiem "szkolenie Gliwice"

W mailu zostaną podane informacje szczegółowe.

Harmonogram:
09.09.2022 od 16:00 do 20:00
10.09.2022 od 09:00 do 15:30
11.09.2022 od 09:00 do 14:30
07.10.2022 od 16:00 do 20:00
08.10.2022 od 09:00 do 15:30
09.10.2022 od 09:00 do 14:30
Prowadzący:
Beata Ignaczewska
Cena:1100.00 zł
Lokalizacja: Gliwice, ul. Młyńska 3/3, Gliwice