TWORZENIE ŚRODOWISKA TERAPEUTYCZNEGO - UWAGA!!! - NOWY TERMIN!!!
Szkolenie specjalizacyjne PLTB
Termin:21.03.2020 r. - TERMIN ODWOŁANY! ; NOWY TERMIN - 16.05.2020 r.
Czas trwania:10 h
Szczegóły:

UWAGA!!!

SZKOLENIE ZOSTAJE PRZENIESIONE NA 16.05.2020 !!!

Program kursu

  1. Znaczenie spójności środowiska w terapii osób o zaburzonym rozwoju.
  2. Obszary tworzenia środowiska terapeutycznego.
  3. Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej.
  4. Rozwijanie struktur w ramach IPET.
  5. Znaczenie i charakterystyka Rodziny jako fundamentalnego elementu środowiska terapeutycznego.
  6. Sposoby kształtowania prawidłowej współpracy w obrębie zespołu terapeutycznego.  
Instrukcje:

Warunkiem uczestnictwa w kursach licencyjnych jest ukończenie kursu  "TERAPIA BEHAWIORALNA W TEORII I PRAKTYCE - 3-MODUŁOWY KURS BAZOWY"

Osoby, które w ramach Letniej Szkoły Terapii Behawioralnej po zapisaniu sie na kurs 3-Modułowy Bazowy chciałaby zapisać się kursy licencyjne, proszone są o kontakt z biurem celem warukowego aktywowania konta.

Podana cena jest ceną brutto. Zwolnienie z VAT możliwe jest tylko w przypadku finansowania kosztów szkolenia ze środków publicznych (finansowanie przez placówki oświatowe, inne placówki publiczne, z posiadanych środków grantów publicznych, etc). W przypadku gdy dany podmiot zainteresowany jest zwolnieniem z VAT, konieczne jest złożenie stosownego pisemnego oświadczenia. Podmioty zainteresowane prosimy o kontakt mailowy z biurem PSTB. 

Dla pozostałych osób zostanie wystawiona Faktura w wysokości 350,00 zł +23 % VAT, czyli  430,50 zł brutto

Harmonogram:
16.05.2020 od 09:00 do 17:00
Lokalizacja: Kraków, Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej, os. Wysokie 7, 31-819 Kraków