SAZ W PRACY Z OSOBAMI Z GŁĘBOKĄ, WIELORAKĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Szkolenie organizowane w Krakowie
Termin:12 - 13.10.2019 r.
Czas trwania:20 h
Szczegóły:

 

Praca z osobą z wieloraką niepełnosprawnością z definicji musi mieć charakter interdyscyplinarny. Także praca behawioralna. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkowe, 2- częściowe szkolenie, w trakcie którego uczestnicy będa mogli zapoznać się nie tylko z wytycznymi do programu terapii behawioralnej, ale także z podstawami usprawniania ruchowego, w zakresie koniecznym do pracy z tymi podopiecznymi/ uczniami. 

 

Cz. I- Praca z osobą z zaburzeniami napięcia mięśniowego: 

  •  o zaburzeniach napięcia mięśniowego
  • jak wstępnie ocenić umiejętności ruchowe 
  • znaczenie właściwego pozycjonowania w przebiegu terapii
  • podstawy usprawniania ręki 
  • inne aspekty znaczące w przebiegu terapii (jak karmić, jak przebierać)

Cz. II- Behawiorysta w pracy z osobą wielorako niepełnosprawną

  • jak prowadzić diagnozę funkcjonalną osób wielorako niepełnosprawnych?
  • jakie są priorytety w pracy/ programie?
  • jak tworzyć system wzmocnień?
  • jakie techniki behawioralne wykorzystywać?
  • czym jest sukces w terapii osoby wielorako niepełnosprawnej? 
Instrukcje:

Podana cena jest ceną brutto. Zwolnienie z VAT możliwe jest tylko w przypadku finansowania kosztów szkolenia ze środków publicznych (finansowanie przez placówki oświatowe, inne placówki publiczne, z posiadanych środków grantów publicznych, etc). W przypadku gdy dany podmiot zainteresowany jest zwolnieniem z VAT, konieczne jest złożenie stosownego pisemnego oświadczenia. Podmioty zainteresowane prosimy o kontakt mailowy z biurem PSTB. 

Dla pozostałych osób zostanie wystawiona faktura w wysokości 450,00 zł +23 % VAT, czyli  553,50 zł brutto

 

 

Harmonogram:
12.10.2019 od 09:00 do 17:00
13.10.2019 od 09:00 do 17:00
Lokalizacja: Kraków, Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej, os. Wysokie 7, 31-819 Kraków