TERAPIA BEHAWIORALNA W TEORII I PRAKTYCE - 3-MODUŁOWY KURS BAZOWY
Szkolenie organizowane w Olsztynie
Termin:31.01. - 02.02.2020 r oraz 14 - 16.02.2020 r.
Czas trwania:45 h
Szczegóły:

Terapia behawioralna w teorii i praktyce - 3 Modułowy Kurs Bazowy
I stopień:

 1. Założenia Stosowanej Analizy Zachowania.
 2. Zapoznanie z podstawowymi zasadami terapii behawioralnej.
 3. Aspekty etyczne związane z terapią behawioralną
 4. Charakterystyka behawioralna dzieci autystycznych.

II stopień:

 1. Efektywne metody uczenia: 
 • uczenie w naturalnym środowisku (uczenie wykorzystujące motywację dziecka
  do uzyskania przedmiotów, angażowania się w zabawy)
 • metoda wyodrębnionych prób, czyli uczenie intensywne (uczenie bez błędu, uczenie płynności, mieszanie umiejętności opanowanych z uczonymi, właściwy rozkład wzmocnień).
 1. Programy rozwijające samoobsługę i samodzielność (łańcuchy zachowań).
 2. Zasady pisania programów edukacyjnych - ocena postępów, pomiar i analiza danych, modyfikowanie programów.

III stopień:

 1. Zapobieganie wystąpieniu zachowań trudnych (strategie proaktywne).
 2. Analiza funkcjonalna zachowania.
 3. Zachowania niepożądane i metody ich modyfikacji w zależności od funkcji.
 4. Pomiar i analiza danych, modyfikowanie programów.
 • uczestnicy otrzymają komplet materiałów szkoleniowych
 • obecność obowiązkowa podczas wszystkich dni szkolenia
 •  zajęcia prowadzone są w formie wykładów i warsztatów.
Instrukcje:

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących z osobami z autyzmem i zespołem asprgera -

▪ nauczycieli, ▪ terapeutów, ▪ pracowników PP-P, DPS, ŚDS, WTZ, OPS i in.
▪ rodziców,  ▪ opiekunów

Ukończenie szkolenia jest pierwszym i niezbędnym warunkiem uprawniającym
do rozpoczęcia jednej ze ścieżek uzyskania certyfikatu terapeuty behawioralnego.
Szczegóły na stronie 
www.terapeutabehawioralny.pl

Szkolenie  przygotowuje do certyfikatu terapeuty behawioralnego
- uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu 3 stopni szkolenia zgodnie 
z procedurą Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej

Organizator – SzkoleniaBehawioralne.pl

Ewentualne pytania proszę kierować pod nr 696-454-905
Liczba uczestników szkolenia jest organiczna - decyduje kolejność wpłat.  


Zgłoszenia i informacje przyjmowane są mailowo:

 biuro@szkoleniaBehawioralne.pl
 

Przed wpłatą prosimy o kontakt czy są wolne miejsca. Decyduje kolejność wpłat.
Koszt szkolenia 1230,00 zł/ faktura
Wpłaty na konto:
SzkoleniaBehawioralne.pl Anita Czarniecka
Kolejowa 22, Zalewo 14-230 
MBank  21 1140 2004 0000 3702 7926 6231

 

 
Harmonogram:
31.01.2020 od 16:00 do 19:00
01.02.2020 od 09:00 do 17:00
02.02.2020 od 09:00 do 15:00
14.02.2020 od 16:00 do 19:00
15.02.2020 od 09:00 do 17:00
16.02.2020 od 09:00 do 15:00
Prowadzący:
Małgorzata Marszałek
Zofia Brzeska
Cena:1230.00 zł Zgłoszenia i informacje przyjmowane są mailowo biuro@szkoleniaBehawioralne.pl
Lokalizacja: Olsztyn, Olsztyn