TECHNIKI SAZ W ROZWIJANIU MOWY I KOMUNIKACJI
Szkolenie organizowane online
Termin:18 - 19.04.2020 r.
Czas trwania:15 h
Szczegóły:

PROGRAM:

  1. W jaki sposób może być zaburzony rozwój języka i umiejętności komunikacyjnych dzieci z autyzmem
  1. Prawidłowy rozwój mowy
  2. Wykorzystanie VBMAPP

 

  1. Wspieranie rozwoju mowy

1.   Kluczowa rola motywacji w nauce komunikacji

2.   Jak zwiększyć ilość wokalizacji

3.   Sposoby kształtowania wokalizacji

4.   Trening komunikacyjny

- wybór komunikacji wspomagającej – gest czy obrazek

- Program K&K -  od gestu do mowy

- PECS, Makaton,

- programy elektroniczne

5.   Rozwój mandów – od próśb do pytań

6.   Rozwój taktów

7.   Kształtowanie umiejętności intrawerbalnych

8.   Uczenie generatywne:

- łączna kontrola – udział taktów i umiejętności echowych   w rozwoju umiejętności słuchacza czy rozwiązywaniu problemów

9. Budowanie opowiadania – metoda skryptów

 

  1. Gdy mowa jest trudnym zachowaniem…

1. Jak radzić sobie z echolalią natychmiastową

2. Jak radzić sobie z echolalią odroczoną

3. Nadmierne wokalizacje

 

Instrukcje:

Warunkiem uczestnictwa w kursach licencyjnych jest ukończenie kursu  "TERAPIA BEHAWIORALNA W TEORII I PRAKTYCE - 3-MODUŁOWY KURS BAZOWY"

Harmonogram:
18.04.2020 od 09:00 do 15:00
19.04.2020 od 09:00 do 15:00
Prowadzący:
Marta Sierocka-Rogala
Cena:520.00 zł Zapis na szkolenie https://scolaris.pl/18-19-04-2020r-techniki-saz-w-rozwijaniu-mowy-i-komunikacji/
Lokalizacja: INTERNET,