TECHNIKI SAZ W PRACY Z GRUPĄ
Letnia Szkoła Terapii Behawioralnej
Termin:06. - 07. 07.2020 r.
Czas trwania:15 h
Szczegóły:

Program kursu

  1. Edukacja z perspektywy stosowanej analizy zachowania
  2. Punktowe systemy oceniania zachowania uczniów – tworzenie i wdrażanie
  3. Problem przewagi kar w edukacji
  4. Techniki kierowania klasą szkolną – radzenie sobie z trudnymi zachowaniami uczniów
  5. Organizowanie pracy z grupą przedszkolną – specyficzne uwarunkowania pracy z klasą ucznia z zaburzeniami zachowania bądź specyficznymi trudnościami rozwojowymi
  6. Kształtowanie współpracy z nauczycielami ucznia korzystającego z SAZ
Instrukcje:

Warunkiem uczestnictwa w kursach licencyjnych jest ukończenie kursu  "TERAPIA BEHAWIORALNA W TEORII I PRAKTYCE - 3-MODUŁOWY KURS BAZOWY"

Osoby, które w ramach Letniej Szkoły Terapii Behawioralnej po zapisaniu sie na kurs 3-Modułowy Bazowy chciałaby zapisać się kursy licencyjne, proszone są o kontakt z biurem celem warukowego aktywowania konta.

Podana cena jest ceną brutto. Zwolnienie z VAT możliwe jest tylko w przypadku finansowania kosztów szkolenia ze środków publicznych (finansowanie przez placówki oświatowe, inne placówki publiczne, z posiadanych środków grantów publicznych, etc). W przypadku gdy dany podmiot zainteresowany jest zwolnieniem z VAT, konieczne jest złożenie stosownego pisemnego oświadczenia. Podmioty zainteresowane prosimy o kontakt mailowy z biurem PSTB. 

Dla pozostałych osób zostanie wystawiona Faktura w wysokości 400,00 zł +23 % VAT, czyli 492,00 zł brutto

Harmonogram:
06.07.2020 od 09:00 do 17:00
07.07.2020 od 08:00 do 12:00
Lokalizacja: Kraków, os. Wysokie 7, Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej