TECHNIKI SAZ W PRZYGOTOWANIU DZIECKA DO INTEGRACJI
Letnia Szkoła Terapii Behawioralnej
Termin:07. - 08.07.2020 r.
Czas trwania:10 h
Szczegóły:

Program kursu

  1. Pojęcie umiejętności kluczowych dla efektywnego pobytu w grupie rówieśniczej
    1. Pojęcie asystenta/ terapeuty cienia
    2. Etapy pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi, z punktu widzenia przygotowania do funkcjonowania w grupie
  2. Sposoby rozwijania zabawy
    1. Sposoby rozwijania uwagi na nauczycielu i umiejętności wykonywania poleceń skierowanych do grupy
    2. Sposoby rozwijania interakcji; uczenie inicjowania 

 

Instrukcje:

Warunkiem uczestnictwa w kursach licencyjnych jest ukończenie kursu  "TERAPIA BEHAWIORALNA W TEORII I PRAKTYCE - 3-MODUŁOWY KURS BAZOWY"

Osoby, które w ramach Letniej Szkoły Terapii Behawioralnej po zapisaniu sie na kurs 3-Modułowy Bazowy chciałaby zapisać się kursy licencyjne, proszone są o kontakt z biurem celem warukowego aktywowania konta.

Podana cena jest ceną brutto. Zwolnienie z VAT możliwe jest tylko w przypadku finansowania kosztów szkolenia ze środków publicznych (finansowanie przez placówki oświatowe, inne placówki publiczne, z posiadanych środków grantów publicznych, etc). W przypadku gdy dany podmiot zainteresowany jest zwolnieniem z VAT, konieczne jest złożenie stosownego pisemnego oświadczenia. Podmioty zainteresowane prosimy o kontakt mailowy z biurem PSTB. 

Dla pozostałych osób zostanie wystawiona Faktura w wysokości 350,00 zł +23 % VAT, czyli  430,50 zł brutto

Harmonogram:
07.07.2020 od 13:00 do 17:00
08.07.2020 od 08:00 do 12:00
Prowadzący:
Katarzyna Hamerlak
Cena:430.50 zł
Lokalizacja: Kraków, os.Wysokie 7, Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej