TERAPIA BEHAWIORALNA W TEORII I PRAKTYCE - 3-MODUŁOWY KURS BAZOWY
Szkolenie organizowane w Warszawie
Termin:21-22.03.2020, 25-26.04.2020, 16-17.05.2020
Czas trwania:60 h
Szczegóły:

Kurs jest oferowany w ramach systemu PLTB i może być wykorzystany w zakresie wybranej przez kandydata na Terapeutę Behawioralnego drogi pozyskiwania i uznawania kwalifikacji zawodowych. Kurs jest traktowany w ramach systemu PLTB jako „kurs bazowy”.

Cel szkolenia:  zapoznanie uczestników z podstawami teoretycznymi stosowanej analizy zachowania (SAZ),  odniesienie informacji o SAZ do pracy z dziećmi o nietypowym rozwoju, omówienie strategii uczenia nowych umiejętności i redukowania zachowań niepożądanych,   motywowanie dziecka o nietypowym rozwoju do uczenia się nowych umiejętności i zmiany zachowania, planowanie i dokumentacja procesu terapeutycznego.

W skład szkolenia wchodzi przedstawianie przykładów na nagranych fragmentach sesji, prezentacja pomocy naukowych i obserwacja sesji terapeutycznej (sesja „na żywo”) z dzieckiem z autyzmem, a także omówienie tej sesji. Przewidziane są także ćwiczenia praktyczne.

Uczestnicy szkolenia: szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli, terapeutów i innych osób zainteresowanych pracą z dziećmi z autyzmem oraz dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o odbytym szkoleniu wydane przez  KROK PO KROKU – Fundację na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin.

 

Prowadzący szkolenie: dr Monika Suchowierska-Stephany,  BCBA-D

                                     mgr Natalia Ploch-Bernier, BCBA

Plan szkolenia:

 

Moduł  I: 21-22 marca 2020 roku 

- Przedstawienie podstawowych założeń stosowanej analizy zachowania

- Cele i zasady terapii behawioralnej; aspekty etyczne związane z terapią behawioralną

- Cegiełki efektywnego środowiska edukacyjnego i motywowanie dziecka

- Umiejętności kluczowe

- Obserwacja sesji „na żywo”

 

Moduł  II: 25-26 kwietnia 2020 roku

- Metody nauczania – metoda wyodrębnionych prób, uczenie sytuacyjne, łańcuchy zachowań, albumy aktywności, videomodeling, skrypty

- Uczenie nowych umiejętności – kontrola bodźcowa, trening różnicowania, generalizacja

- Stosowanie podpowiedzi

- Zmniejszanie częstotliwości zachowań – model najmniej restrykcyjnej terapii; Poziom I

- Obserwacja sesji „na żywo”

 

Moduł III: 16-17 maja 2020 roku

- Zmniejszanie częstotliwości zachowań – model najmniej restrykcyjnej terapii; Poziom II i III

- Planowanie procesu terapeutycznego 

- Budowanie programu terapeutycznego

- Dokumentowanie postępów dziecka

- Obserwacja sesji „na żywo”

Instrukcje:

Godziny szkolenia: 9:00-17:30 (każdy dzień szkoleniowy)

 

Cena szkolenia: 1600,00 zł płatne w III ratach:

- I rata 600,00 zł  - płatne do 13 marca 2020

- II rata 500,00 zł - płatne do 17 kwietnia 2020

- III rata 500,00 zł - płatne do 08 maja 2020

 

UWAGA PROMOCJA!! Cena szkolenia 1450,00 zł

dla osób, które do 13 marca 2020 roku zapłacą jednorazowo za całość szkolenia.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem szkoleń oraz o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie opłaty na konto Volkswagen Bank direct -  Nr konta: 16 2130 0004 2001 0419 2704 0001

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: biuro@krokpokroku.org

lub pod nr tel.  22 885 12 48

Harmonogram:
21.03.2020 od 09:00 do 17:30
22.03.2020 od 09:00 do 17:30
25.04.2020 od 09:00 do 17:30
26.04.2020 od 09:00 do 17:30
16.05.2020 od 09:00 do 17:30
17.05.2020 od 09:00 do 17:30
Lokalizacja: Warszawa, Zaściankowa 92/4, Warszawa Fundacja Krok po Kroku