TRENING CZYSTOŚCI: PRACA Z DZIECKIEM PREZENTUJĄCYM TRUDNOŚCI Z ZAŁATWIANIEM POTRZEB FIZJOLOGICZNYCH
Szkolenie organizowane w Warszawie
Termin:31.05.2020
Czas trwania:10 h
Szczegóły:

 

Kurs jest oferowany w ramach systemu PLTB i może być wykorzystany przez osoby posiadające tytuł Terapeuty Behawioralnego do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Kurs jest traktowany w ramach systemu PLTB jako „kształcenie ustawiczne”.

 

Cel szkolenia:  zapoznanie uczestników z rodzajami trudności z załatwianiem potrzeb fizjologicznych prezentowanych przez dzieci z zaburzeniami rozwoju, metodami oceny behawioralnej takich trudności oraz technikami ich niwelowania. Szkolenie przedstawi spójny program uczenia dzieci ze specjalnymi potrzebami załatwiania się na nocnik/toaletę. Szkolenie obejmuje trening czystości związany z wydalaniem moczu (dzień/noc) oraz stolca. Trening jest osadzony w podejściu behawioralnym uwzględniającym osiągnięcia dzieci typowo rozwijających się.

Uczestnicy szkolenia: szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli, terapeutów i innych osób zainteresowanych pracą z dziećmi z autyzmem oraz dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o odbytym szkoleniu wydane przez  KROK PO KROKU – Fundację na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin.

Prowadząca szkolenie: dr Monika Suchowierska-Stephany, BCBA-D                                     

Instrukcje:

Termin szkolenia:  31 maja 2020 roku

Godziny szkolenia: 9:00-17:30

Miejsce szkolenia:  KROK PO KROKU - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny

                               02-989 Warszawa

                               ul. Zaściankowa 92 lok. 1 

Cena szkolenia: 400,00 zł

Promocja: Dla osób zainteresowanych również uczestnictwem w szkoleniu "Trening jedzenia: praca z dzieckiem prezentującym wybiórczość pokarmową i inne trudności z karmieniem"  w dniu 30 maja 2020 roku, oferujemy pakiet promocyjny w/w szkoleń w cenie: 650,00 zł/dwa szkolenia.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem szkoleń oraz o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie opłaty na konto Volkswagen Bank direct -  Nr konta: 16 2130 0004 2001 0419 2704 0001

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: biuro@krokpokroku.org

lub pod nr tel.  22 885 12 48

Harmonogram:
31.05.2020 od 09:00 do 17:30
Lokalizacja: Warszawa, Zaściankowa 92/4, Warszawa Fundacja Krok po Kroku