TERAPIA BEHAWIORALNA W TEORII I PRAKTYCE - 3-MODUŁOWY KURS BAZOWY
Białystok / w przypadku zagrożenia pandemią szkolenie odbędzie się online
Termin:CZ. I: 6-8.11.2020 r.; CZ. II 27-29.11.2020 r.
Czas trwania:45 godzin dydaktycznych w 2 weekendy
Szczegóły:

Kiedy: 45 godzin dydaktycznych w 2 weekendy: piątek 15.00-19.00; sobota 9.00-15.30; niedziela 9.00-15.00

 

Kurs prowadzi: mgr Beata Ignaczewska certyfikowana superwizorka terapii behawioralnej nr licencji 91/T/2011 oraz licencji superwizora 4/S/2011 

 

Dla kogo: Kurs bazowy skierowany jest do osób pracujących z osobami z autyzmem i zespołem Aspergera * nauczycieli * terapeutów* pracowników PP-P, DPS, ŚDS, WTZ, OPS i in. * rodziców * opiekunów

 

Ukończenie szkolenia jest pierwszym i niezbędnym warunkiem
uprawniającym do rozpoczęcia jednej ze ścieżek uzyskania
certyfikatu terapeuty behawioralnego. 

Tu również są dostępne nasze kursy szczegóły na stronie
                  
www.terapeutabehawioralny.pl  

uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu 3 stopni szkolenia zgodnie z procedurą Polskiej Licencji Terapii Behawioralnej (PLTB).

 

https://www.facebook.com/events/3259506717474837/  SIERPIEŃ
https://www.facebook.com/events/357604118539555/     LISTOPAD

 

„Co dalej po kursie bazowym terapii behawioralnej": 
                    https://terapeutabehawioralny.pl/najczesciej-zadawane-pytania

 

Opłata: 1230 zł   / faktura / można wpłacać w ratach 

 

Kontakt / organizator : Organizator – SzkoleniaBehawioralne.pl 
                                       Pytania proszę kierować pod nr 696-454-905
                          Liczba uczestników szkolenia jest organiczna - decyduje kolejność wpłat.  
Zgłoszenia i informacje przyjmowane są mailowo:
                                       
biuro@szkoleniaBehawioralne.pl

 

Rejestracja i nr konta: 
                 Przed wpłatą prosimy o kontakt w sprawie wolnych miejsc
                 Decyduje kolejność wpłat.
                 Wpłaty na konto: SzkoleniaBehawioralne.pl Anita Czarniecka
                                                Kolejowa 22, Zalewo 14-230 
                                                MBank  21 1140 2004 0000 3702 7926 6231
                                                tytuł wpłaty: miasto + nazwisko + tytuł szkolenia

Instrukcje:

Opis kursu "Terapia behawioralna w teorii i praktyce – 3 modułowy kurs bazowy

Uczestnicy kursu zapoznają się z podstawą teoretyczną Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ), w tym z badaniami nad skutecznością SAZ w terapii dzieci.
W trakcie zajęć będą nabywali umiejętności przeprowadzania diagnozy funkcjonalnej oraz tworzenia na jej podstawie programu terapeutycznego. Zapoznają się z podstawowymi metodami i technikami SAZ oraz będą uczyli się ich zastosowania podczas ćwiczeń warsztatowych. Wprowadzeni zostaną również w zagadnienia dokumentowania, analizowania i modyfikowania procesu uczenia  w celu osiągania zamierzonych rezultatów. Kursanci poznają także model stopniowego wprowadzania do grupy rówieśniczej, jak również podstawowe programy kształtowania kompetencji społecznych w środowisku rówieśniczym. Poruszone zostaną również zagadnienia pracy z zachowaniami nieakceptowanym społecznie czy też zakłócającymi proces uczenia się, w tym pro i reaktywne strategie postępowania.

  • uczestnicy otrzymają komplet materiałów szkoleniowych
  •  obecność obowiązkowa podczas wszystkich dni szkolenia 
  • zajęcia prowadzone są w formie wykładów i warsztatów z zastosowaniem materiału filmowego z praktyki terapeutycznej.

 

 

Szczegółowy program szkolenia:

• Historia myśli behawioralnej i rozwój SAZ w Polsce • Cele Stosowanej Analizy Zachowania  • Autyzm w terapii behawioralnej  • Zasady etyczne w pracy
z osobami ze spektrum autyzmu  • Metody i narzędzia do redukcji zachowań niepożądanych • Analiza funkcjonalna zachowań niepożądanych • Charakterystyka zachowań niepożądanych • Motywowanie: budowanie gospodarki żetonowej oraz kontakty behawioralne • Praca nad zachowaniami trudnymi: działania proaktywne i reaktywne • Opracowanie programów do redukcji zachowań niepożądanych na wybranych przypadkach • Podstawowe techniki uczenia: plany aktywności i łańcuchy zachowań  • Uczenie izolowanych prób i uczenie incydentalne • Wprowadzenie do terapii dziecka z autyzmem: wczesna interwencja • Metody i narzędzia do pracy nad budowaniem programów edukacyjnych  • Podpowiedzi i ich wycofywanie • Kontrola bodźcowa  • Zasady pisania programów edukacyjnych • Nauka zachowań werbalnych u dzieci z autyzmem: skrypty • Nauka  kształtowania zachowań społecznych u dziecka z autyzmem

 

 

Regulamin szkoleń organizowanych przez SzkoleniaBehawioralne.pl

  1. Organizatorem szkolenia jest firma SzkoleniaBehawioralne.pl Anita Czarniecka (dalej Organizator) NIP 583-115-41-22 RIS 2.28/132/2019  PKD 85.59.B
  2. Przyjęcie na szkolenie następuje na podstawie kolejności zgłoszeń. Zgłoszenie oznacza: wypełnienie karty zgłoszenia-RODO oraz dokonanie wpłaty/zaliczki.
  3. Wpłaty za szkolenie można dokonywać w ratach, tak aby na 3 (trzy) tygodnie przed terminem była pełna opłata.
  4. W przypadku rezygnacji ze szkolenia na 6 (sześć) lub mniej dni przed terminem szkolenia uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty.
  5. W przypadku rezygnacji na 7 (siedem) dni lub więcej przed szkoleniem uczestnik otrzymuje zwrot całości kwoty wpłaconej na rzecz szkolenia.
  6. Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu. Zaświadczenie posiada nr RIS (Rejestru Instytucji Szkoleniowych)
  7. W przypadku zbyt małej liczby uczestników szkolenia lub innych przyczyn Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia na 7 (siedem) dni przed terminem rozpoczęcia. Organizator zwraca wniesione opłaty.

Dane organizatora: 
SzkoleniaBehawioralne.pl Anita Czarniecka
Kolejowa 22, Zalewo 14-230  powiat iławski, woj. warmińsko-mazurskie
MBank  21 1140 2004 0000 3702 7926 6231
tytuł wpłaty: miasto + nazwisko + tytuł szkolenia

 

biuro@szkoleniaBehawioralne.pl
tel. 696-454-905
www.SzkoleniaBehawioralne.pl

Harmonogram:
06.11.2020 od 15:00 do 19:00
07.11.2020 od 09:00 do 15:30
08.11.2020 od 09:00 do 15:00
27.11.2020 od 15:00 do 19:00
28.11.2020 od 09:00 do 15:30
29.11.2020 od 09:00 do 15:00
Prowadzący:
Beata Ignaczewska
Cena:1230.00 zł / faktura / można wpłacać w ratach
Lokalizacja: Białystok / w przypadku zagrożenia pandemią szkolenie odbędzie się online,