TWORZENIE ŚRODOWISKA TERAPEUTYCZNEGO
Kraków / w przypadku zagrożenia pandemią szkolenie odbędzie się online
Termin:9.01.2021
Czas trwania:10 h
Szczegóły:

W zależności od sytuacji epidemiologicznej szkolenie odbędzie się stacjonarnie w Krakowie lub w formie online

Program kursu

  1. Znaczenie spójności środowiska w terapii osób o zaburzonym rozwoju.
  2. Obszary tworzenia środowiska terapeutycznego.
  3. Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej.
  4. Rozwijanie struktur w ramach IPET.
  5. Znaczenie i charakterystyka Rodziny jako fundamentalnego elementu środowiska terapeutycznego.
  6. Sposoby kształtowania prawidłowej współpracy w obrębie zespołu terapeutycznego.  
Instrukcje:

Warunkiem uczestnictwa w kursach licencyjnych jest ukończenie kursu  "TERAPIA BEHAWIORALNA W TEORII I PRAKTYCE - 3-MODUŁOWY KURS BAZOWY"

Cena szkolenia stacjonarnego wynosi 430,50 zł, gdy odbędzie się formie online 370,00 zł

Podana cena jest ceną brutto. Zwolnienie z VAT możliwe jest tylko w przypadku finansowania kosztów szkolenia ze środków publicznych (finansowanie przez placówki oświatowe, inne placówki publiczne, z posiadanych środków grantów publicznych, etc). W przypadku gdy dany podmiot zainteresowany jest zwolnieniem z VAT, konieczne jest złożenie stosownego pisemnego oświadczenia. Podmioty zainteresowane prosimy o kontakt mailowy z biurem PSTB. 

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o dokonanie opłaty na konto:

PKO Bank Polski S.A.

III Oddział w Krakowie

62 1020 2906 0000 1702 0354 0879

Harmonogram:
09.01.2021 od 09:00 do 17:00
Prowadzący:
dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak
Cena:430.50 zł /370.00zł/podana cena jest ceną brutto; istnieje możliwość zwolnienia z 23% VAT w przypadku opłacania szkolenia ze środków publicznych
Lokalizacja: Kraków/w przypadku zagrożenia pandemią szkolenie odbędzie się online, os. Wysokie 7, Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej