Etyka w Stosowanej Analizie Zachowania
ONLINE
Termin:30-31 stycznia 2021 r.
Czas trwania:
Szczegóły:
Szkolenie online
Etyka w Stosowanej Analizie Zachowania
 
Adresaci szkolenia:
- terapeuci behawioralni oraz kandydaci na terapeutów behawioralnych
- nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, terapeuci i inni profesjonaliści pracujący w placówkach specjalnych dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i osób niepełnosprawnych intelektualnie posiadający podstawową wiedzę na temat stosowanej analizy zachowania
Program szkolenia:

Terapeuci behawioralni dysponują metodami, które zmieniają zachowania innych ludzi, a tym samym znacząco wpływają na ich życie oraz życie osób z ich otoczenia. W związku z tym na terapeutach behawioralnych spoczywa ogromna odpowiedzialność związana z wykonywaną pracą.

Szkolenie podejmuje temat znaczenia refleksji etycznej w działaniach prowadzonych przez terapeutów behawioralnych związanych z wyznaczaniem celów terapii, wyborem metod czy rzetelnością wykonywanej pracy.

Poniższe zagadnienia, dokumenty i etyczne zapisy będą przedstawione i omówione w oparciu o analizę przypadków:
1. Etyka w pracy terapeuty behawioralnego
2. Dziewięć podstawowych zasad etycznych
3. Dokumenty obowiązujące terapeutów i superwizorów behawioralnych

- Dokumenty opisujące standardy postępowania osób pracujących w obszarze terapii behawioralnej (ze szczególnym uwzględnieniem “Kodeksu etycznego Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego”)
- Dokumenty opisujące prawa klientów terapeutów behawioralnych

4. Inne dokumenty obowiązujące w Polsce zawierające etyczne zapisy

- Dokumenty chroniące prawa naszych klientów
- Dokumenty regulujące zasady postępowania zawodowego
(ze szczególnym uwzględnieniem “Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa” oraz “Kodeksu Etycznego Terapeuty Poznawczo-Behawioralnego”)

Instrukcje:
Informacje dotyczące terminu i rachunku bankowego do płatności będą przysyłane mailowo przez organizatora - MAGIS.
 
 
 
Harmonogram:
30.01.2021 od 09:00 do 16:00
31.01.2021 od 09:00 do 16:00
Lokalizacja: ONLINE,