BARDZO PÓŹNA INTERWENCJA BEHAWIORALNA- czyli, kiedy z zachowaniami trudnymi i umiejętnościami jest już bardzo źle
Szkolenie online prowadzone na żywo poprzez platformę MS Teams
Termin:15-16 maja 2021 r.
Czas trwania:12 h
Szczegóły:

Szkolenie online

Czasami  praca behawioralna rozpoczyna się bardzo późno. W wieku nastoletnim lub w dorosłości. Czasem zdarza się, że umiejętności są skrajnie niskie. Czasem też zachowania trudne są wtedy... skrajnie trudne.

I właśnie o tym, co robić w takich sytuacjach będziemy rozmawiać na szkoleniu. 

Autorki na bazie konkretnych przypadków (zaprezentowanych na materiale filmowym) zaprojektują z uczestnikami kolejne etapy terapii behawioralnej dla konkretnego klienta. Zaprezentują też formy prowadzenia instruktażu dla Rodziców oraz przykłady monitorowania i utrzymania terapii w czasie. 

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatu, podczas którego uczestnicy czynnie pracują na przykładach.  

Kurs przede wszystkim dla czynnych terapeutów behawioralnych. W przypadku innych zainteresowanych- wymagana co najmniej podstawowa znajomość SAZ. 

Instrukcje:

Podana cena jest ceną brutto. Zwolnienie z VAT możliwe jest tylko w przypadku finansowania kosztów szkolenia ze środków publicznych (finansowanie przez placówki oświatowe, inne placówki publiczne, z posiadanych środków grantów publicznych, etc). W przypadku gdy dany podmiot zainteresowany jest zwolnieniem z VAT, konieczne jest złożenie stosownego pisemnego oświadczenia. Podmioty zainteresowane prosimy o kontakt mailowy z biurem PSTB. 

Dla pozostałych osób zostanie wystawiona faktura w wysokości 400,00 zł +23 % VAT, czyli  492,00 zł brutto

Harmonogram:
15.05.2021 od 09:00 do 15:30
16.05.2021 od 09:00 do 12:15
Prowadzący:
dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak
mgr Ewa Kuliga
Cena:492.00 zł Podana cena jest ceną brutto. Zwolnienie z VAT możliwe jest tylko w przypadku finansowania kosztów szkolenia ze środków publicznych
Lokalizacja: ONLINE,