Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji
wideokonferencja online przez Zoom
Termin:23-24 stycznia 2021
Czas trwania:12 h
Szczegóły:

Szkolenie specjalizacyjne w ramach licencji PLTB

ROZSZERZONA WERSJA SZKOLENIA "OD DŹWIĘKU DO JĘZYKA"

Szkolenie dla specjalistów z zakresu rozwijania umiejętności komunikacji dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Rekomendujemy wcześniejsze uczestniczenie w szkoleniach „VB-MAPP – ocena umiejętności i planowanie terapii” oraz „Intensywne nauczanie behawioralne na podstawie systemu kart”.

 

PROGRAM:

I. W jaki sposób może być zaburzony rozwój języka i umiejętności komunikacyjnych dzieci z autyzmem

- Prawidłowy rozwój mowy

- Wykorzystanie VB-MAPP

II. Wspieranie rozwoju mowy

- Kluczowa rola motywacji w nauce komunikacji

- Jak zwiększyć ilość wokalizacji

- Sposoby kształtowania wokalizacji

- Trening komunikacyjny

  1. * wybór komunikacji wspomagającej – gest czy obrazek
  2. * Program K&K – od gestu do mowy
  3. * PECS, Makaton
  4. * programy elektroniczne
- Rozwój mandów – od próśb do pytań
- Rozwój taktów 
- Kształtowanie umiejętności intrawerbalnych
- Uczenie generatywne: 
* łączna kontrola- udział taktów i umiejętności echowych w rozwoju umiejętności słuchacza czy rozwiązywaniu problemów 
- Budowanie opowiadania – metoda skryptów

III. Gdy mowa jest trudnym zachowaniem…

- Jak radzić sobie z echolalią natychmiastową

- Jak radzić sobie z echolalią odroczoną

- Nadmierne wokalizacja

 

Instrukcje:

ZAPISY POPRZEZ FORMULARZ NA STRONIE: https://bit.ly/2KolpUB

Zaświadczenie zgodne z wzorem MEN-u.

Ośrodek Szkolenia „SCOLARIS”  wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa
pod numerem 1149 K jako placówka kształcenia ustawicznego.

 

Harmonogram:
23.01.2021 od 09:00 do 15:00
24.01.2021 od 09:00 do 15:00
Prowadzący:
Marta Sierocka-Rogala
Cena:520.00 zł
Lokalizacja: ONLINE,