Terapia behawioralna w teorii i praktyce. 3-modułowy kurs bazowy
ONLINE
Termin:26-28 lutego, 19-21 marca 2021 r.
Czas trwania:45 godzin wykładowych
Szczegóły:
SZKOLENIE ONLINE
26.02.2021 r. piątek 16:00- 19:00 pierwszy moduł
27.02.2021 r. sobota 9:00- 17:00 pierwszy moduł cd.
28.02.2021 r. niedziela 9:00-15:00 drugi moduł
19.03.2021 r. piątek 16:00- 19:00 drugi moduł cd.
20.03.2021 r. sobota 9:00- 17:00 drugi moduł cd., trzeci moduł
21.03.2021 r. niedziela 9:00-15:00 trzeci moduł cd.
 

I blok szkolenia:

 • Historia behawioryzmu.
 • Podstawy naukowe Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ).
 • Uczenia się na drodze warunkowania klasycznego i sprawczego.
 • Teoria uczenia w praktyce.
 • Strategie proaktywne w procesie kształtowania zachowań (w tym o motywacji).
 • Diagnoza potrzeb dziecka.
 • Tworzenie programów edukacyjnych, zbieranie danych, planowanie generalizacji.
 • Sposób uczenia (uczenie bez błędu), formy i metody pracy, znaczenie i rodzaje podpowiedzi oraz zasady ich wycofywania.

II blok szkolenia:

 • Kontynuacja sposobu i metod uczenia (uczenie intensywne, uczenie sytuacyjne, tworzenie łańcuchów zachowań, plany aktywności).
 • Zachowania trudne, analiza funkcjonalna.
 • Sposoby redukcji trudnych zachowań (strategie proaktywne i reaktywne).
 • Opracowywanie programów redukcji trudnych zachowań.
 • Pomiar i analiza danych.
Aspekty etyczne w kontekście terapii behawioralnej.
Instrukcje:
Sposób zgłaszania uczestnictwa w szkoleniu:
 
e-mailowo na adres e-mail autyzm@spoa.org.pl za pomocą karty zgłoszenia do pobrania ze strony www.spoa.org.pl  w tytule: „zgłoszenie na kurs behawioralny luty 2021”
 
Prosimy o potwierdzanie uczestnictwa i dokonywanie wpłat na w/w nr konta w terminie do 22 lutego 2021 r. Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na nr konta Stowarzyszenia:
 
BANK PKO BP S.A. II o/Gdańsk nr 88 1020 1811  0000  0002  0072  0474
 
oraz przesłanie karty zgłoszenia z dopiskiem „szkolenie behawioralne luty 2021”.
 
W przypadku osób, których koszt uczestnictwa pokrywany jest ze środków publicznych istnieje możliwość zastosowania stawki zwolnionej z VAT – po dostarczeniu do SPOA stosownego oświadczenia dostępnego na stronie www.spoa.org.pl
 
Dodatkowe informacje:
 
- Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów szkoleniowych w postaci elektronicznej
- Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu 3 modułów szkolenia zgodnie z procedurą Polskiego  Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej na wskazany w zgłoszeniu adres korespondencyjny
- W sytuacji, gdy nie zbierze się wymagana ilość minimum 18 osób, szkolenie odbędzie się w nowym wyznaczonym już terminie: 9-11 kwietnia i 23-25 kwietnia. Każda zakwalifikowana osoba zostanie powiadomiona telefonicznie. W przypadku rezygnacji, kandydat otrzymuje zwrot kwoty wpłaconej
na rzecz szkolenia    
Harmonogram:
26.02.2021 od 16:00 do 19:00
27.02.2021 od 09:00 do 17:00
28.02.2021 od 09:00 do 15:00
19.03.2021 od 16:00 do 19:00
20.03.2021 od 09:00 do 17:00
21.03.2021 od 09:00 do 15:00
Prowadzący:
Małgorzata Marszałek
Cena:1230.00 zł /410,00 zł za moduł (wartość z podatkiem VAT) od osoby z możliwością zapłaty za każdy stopień szkolenia oddzielnie.
Lokalizacja: ONLINE,