Etyka w Stosowanej Analizie Zachowania
Letnia Szkoła Terapii Behawioralnej - Szkolenie online prowadzone na żywo poprzez platformę MS Teams
Termin:8-9 lipca 2021 r.
Czas trwania:
Szczegóły:
Szkolenie Online
Adresaci szkolenia:
- terapeuci behawioralni oraz kandydaci na terapeutów behawioralnych
- nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, terapeuci i inni profesjonaliści pracujący w placówkach specjalnych dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i osób niepełnosprawnych intelektualnie posiadający podstawową wiedzę na temat stosowanej analizy zachowania
Program szkolenia:

Terapeuci behawioralni dysponują metodami, które zmieniają zachowania innych ludzi, a tym samym znacząco wpływają na ich życie oraz życie osób z ich otoczenia. W związku z tym na terapeutach behawioralnych spoczywa ogromna odpowiedzialność związana z wykonywaną pracą.

Szkolenie podejmuje temat znaczenia refleksji etycznej w działaniach prowadzonych przez terapeutów behawioralnych związanych z wyznaczaniem celów terapii, wyborem metod czy rzetelnością wykonywanej pracy.

Poniższe zagadnienia, dokumenty i etyczne zapisy będą przedstawione i omówione w oparciu o analizę przypadków:

 1. Znaczenie etyki w pracy terapeuty behawioralnego
 2. 9 podstawowych zasad etycznych
 3. Rys historyczny
 4. Dokumenty opisujące standardy postępowania osób pracujących w obszarze terapii behawioralnej
 5. Wybrane dokumenty Międzynarodowego Towarzystwa Analizy Zachowania (ABAI)
 6. Omówienie kodeksu etycznego Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego
 7. Inne dokumenty obowiązujące w Polsce zawierające etyczne zapisy
  a. Dokumenty chroniące prawa naszych klientów
  b. Dokumenty regulujące zasady postępowania zawodowego
Instrukcje:

Warunkiem uczestnictwa w kursach licencyjnych jest ukończenie kursu  "TERAPIA BEHAWIORALNA W TEORII I PRAKTYCE - 3-MODUŁOWY KURS BAZOWY"

Osoby, które w ramach Letniej Szkoły Terapii Behawioralnej po zapisaniu sie na kurs 3-Modułowy Bazowy chciałaby zapisać się kursy licencyjne, proszone są o kontakt z biurem celem warukowego aktywowania konta.

Podana cena jest ceną brutto. Zwolnienie z VAT możliwe jest tylko w przypadku finansowania kosztów szkolenia ze środków publicznych (finansowanie przez placówki oświatowe, inne placówki publiczne, z posiadanych środków grantów publicznych, etc). W przypadku gdy dany podmiot zainteresowany jest zwolnieniem z VAT, konieczne jest złożenie stosownego pisemnego oświadczenia. Podmioty zainteresowane prosimy o kontakt mailowy z biurem PSTB. 

Cena: 440,00 zł brutto / 357,72 zł netto (istnieje możliwość zwolnienia z 23% VAT w przypadku opłacania szkolenia ze środków publicznych- zapytania prosimy kierować na biuro@pstb.org)

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o dokonanie opłaty na konto:

PKO Bank Polski S.A.

III Oddział w Krakowie

62 1020 2906 0000 1702 0354 0879

Harmonogram:
08.07.2021 od 09:00 do 16:00
09.07.2021 od 09:00 do 16:00
Prowadzący:
Anna Skierczyńska
Wojciech Sekta
Cena:440.00 zł brutto/357,72 zł netto; istnieje możliwość zwolnienia z 23% VAT w przypadku opłacania szkolenia ze środków publicznych
Lokalizacja: ONLINE,