Analiza Systemów Behawioralnych
ulepszanie organizacji i interwencji SAZ - ONLINE
Termin:21 czerwca 2021 r.
Czas trwania:4 godziny zegarowe + przerwa
Szczegóły:

Analiza Systemów Wydajności - ulepszanie organizacji i interwencji SAZ

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE

Celem szkolenia jest przekazanie analitykom zachowania podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie analizy systemów behawioralnych, do zastosowania w swoich jednostka organizacyjnych, jako alternatywna ścieżka rozwoju zawodowego, a także wzbogacenie spojrzenia na interwencję terapeutyczną.

Plan:
1. Miejsce analizy systemów behawioralnych w SAZ
2. Adaptujący się system - uzupełnienie modelu 'ABC'
3. Analiza organizacji
4. Analiza procesów
5. Diagnoza wydajności

Poza znanym wszystkim zastosowaniem w edukacji i terapii, stosowana analiza zachowania rozwija się niemal równie długo na innym polu. Jest nim zarządzanie i procesy organizacyjne. Występuje wtedy najczęściej pod nazwą zarządzania zachowaniem w organizacjach (Organizational Behavior Management), albo - rzadziej - analizy systemów wydajności (Performance Systems Analysis).

Jednym z trzech podejść w analizie systemów wydajności jest analiza systemów behawioralnych. Łączy ona w sobie analizę zachowania i teorię systemów, tworząc modele opisu zachowania uzupełniające do modelu 'ABC'. Pozwalają one na poszerzenie analizy niemal dowolnie: od zachowania pojedynczego ucznia albo pracownika, do wydajności całego zakładu pracy.

Szkolenie ma charakter autorski, prezentując jedno z podejść do analizy systemów behawioralnych, oparte na pracach Brethowera, Rummlera i Brachego. Modele i techniki analizy zostaną wyprowadzone z kontekstu interwencji behawioralnej i przedstawione w ramach znanych analitykom zachowania pojęć. Jest to więc próba zarówno wzbogacenia, jak i generalizacji wiedzy.

Uczestnicy nauczą się stosować model adaptującego się systemu, dokonywać analizy całej organizacji oraz mapować procesy zachodzące w jej wnętrzu. Poznają zarys historii, podstawowe pojęcia i zasady analizy systemów behawioralnych oraz niektóre narzędzia służące do diagnozy wydajności.
Metodą będzie wykład z elementami dyskusji oraz testy pozwalające utrwalić nowe informacje.

Szkolenie jedynie marginalnie porusza problem wdrażania interwencji behawioralnej dla pojedynczego pracownika, co będzie tematem osobnego spotkania - w przygotowaniu.

Instrukcje:

Adresaci szkolenia: terapeuci behawioralni, zwłaszcza osoby zarządzające zespołem; kandydaci z ukończonym co najmniej kursem bazowym (szkolenie NIE JEST szkoleniem specjalizacyjnym w rozumieniu Regulaminu PLTB!)

Cena: 250 zł brutto (istnieje możliwość zwolnienia z 23% VAT w przypadku opłacania szkolenia ze środków publicznych- zapytania prosimy kierować na biuro@pstb.org)

Wpłaty należy kierować na rachunek:

PKO Bank Polski S.A.

III Oddział w Krakowie

62 1020 2906 0000 1702 0354 0879

 

Harmonogram:
21.06.2021 od 16:00 do 20:30
Prowadzący:
Paweł Bakalarz
Cena:250.00 zł
Lokalizacja: ONLINE,