TERAPIA BEHAWIORALNA W TEORII I PRAKTYCE. 3-MODUŁOWY KURS BAZOWY
kurs na żywo on-line
Termin:22-23-24 października i 5-6-7 listopada 2021 r.
Czas trwania:45 godzin dydaktycznych
Szczegóły:
Zgłoszenia i informacje przyjmowane są mailowo biuro@szkoleniaBehawioralne.pl
Tematyka:
I moduł: Teoretyczne podstawy Stosowanej Analizy Zachowania
 • Stosowana Analiza Zachowania jako nauka.
 • Podstawowe terminy.
 • Prawa uczenia się.
 • Warunkowanie klasyczne.
 • Warunkowanie sprawcze
II moduł: Teoria uczenia w praktyce
 • Budowanie motywacji.
 • Ocena poziomu funkcjonowania.
 • Metody i techniki uczenia.
 • Tworzenie programów edukacyjnych ze szczególnym naciskiem na kształtowanie umiejętności kluczowych,
  w tym komunikacji w oparciu o VB.
 • Dokumentowanie procesu uczenia.
III moduł: Praca nad zachowaniami trudnymi w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania
 • Funkcjonalna analiza zachowania.
 • Proaktywne i reaktywne strategie radzenia sobie z zachowaniami trudnymi.
 • Tworzenie, dokumentowanie i analiza procesu modyfikacji trudnych zachowań.
Instrukcje:
Kurs obejmie dwa weekendy
 • weekend pierwszy we październiku:
22.10.2021 r.  piątek w godz. 16.00-20.00
23.10.2021 r. sobota w godz. 9.00-16.00
24.10.2021 r. niedziela w godz. 9.00-15.00
 • weekend drugi w listopadzie:
05.11.2021 r. piątek w godz. 16.00-20.00
06.11.2021 r. sobota w godz. 9.00-16.00
07.11.2021 r. niedziela w godz. 9.00-15.00   
Osoba prowadząca kurs:
mgr Monika Chróst-Woźniak nr licencji PLTB  163/T/2015 oraz licencji superwizora 23/S/2015
dr Beata Urbaniak nr licencji PLTB  112/T/2013 oraz licencji superwizora 17/S/2013

Organizator – SzkoleniaBehawioralne.pl

pytania proszę kierować pod nr 696-454-905
Liczba uczestników szkolenia jest organiczna - decyduje kolejność wpłat.  

Zgłoszenia i informacje przyjmowane są mailowo biuro@szkoleniaBehawioralne.pl

Regulamin szkoleń organizowanych przez SzkolenieBehawioralne.pl

 1. Organizatorem szkolenia jest firma SzkoleniaBehawioralne.pl Anita Czarniecka
  (dalej Organizator) NIP 583-115-41-22 RIS  2.28/132/2019  PKD 85.59.B
 2. Przyjęcie na szkolenie następuje na podstawie kolejności zgłoszeń. Zgłoszenie oznacza: wypełnienie formularza zgłoszenia-RODO oraz dokonanie wpłaty/zaliczki.
 3. Wpłaty za szkolenie można dokonywać w ratach, tak aby na 3 (trzy) tygodnie przed terminem była pełna opłata.
 4. W przypadku rezygnacji ze szkolenia na 6 (sześć) lub mniej dni przed terminem szkolenia kandydatowi nie przysługuje zwrot opłaty.
 5. W przypadku rezygnacji na 7 (siedem) dni lub więcej przed szkoleniem kandydat otrzymuje zwrot całości kwoty wpłaconej na rzecz szkolenia.
 6. Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu. Zaświadczenie posiada nr RIS ( Rejestru Instytucji Szkoleniowych)
 7. W przypadku zbyt małej liczby uczestników szkolenia lub innych przyczyn Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia na 7 (siedem) dni przed terminem rozpoczęcia. Organizator zwraca wniesione opłaty.

Dane organizatora:
SzkoleniaBehawioralne.pl Anita Czarniecka
Kolejowa 24, Zalewo 14-230 
powiat iławski, woj. warmińsko-mazurskie
MBank  21 1140 2004 0000 3702 7926 6231
tytuł wpłaty: miasto + nazwisko + tytuł szkolenia

Harmonogram:
22.10.2021 od 16:00 do 20:00
23.10.2021 od 09:00 do 16:00
24.10.2021 od 09:00 do 15:00
05.11.2021 od 16:00 do 20:00
06.11.2021 od 09:00 do 16:00
07.11.2021 od 09:00 do 15:00
Prowadzący:
dr Beata Urbaniak
Monika Chróst-Woźniak
Cena:990.00 zł / faktura / można wpłacać w ratach
Lokalizacja: ONLINE,