TERAPIA BEHAWIORALNA W TEORII I PRAKTYCE. 3-MODUŁOWY KURS BAZOWY
kurs na żywo on-line
Termin:11-13, 25-27 luty 2022 r.
Czas trwania:45 godzin dydaktycznych
Szczegóły:
Zgłoszenia i informacje przyjmowane są mailowo biuro@szkoleniaBehawioralne.pl
Tematyka:
I moduł: Teoretyczne podstawy Stosowanej Analizy Zachowania
 • Stosowana Analiza Zachowania jako nauka.
 • Podstawowe terminy.
 • Prawa uczenia się.
 • Warunkowanie klasyczne.
 • Warunkowanie sprawcze
II moduł: Teoria uczenia w praktyce
 • Budowanie motywacji.
 • Ocena poziomu funkcjonowania.
 • Metody i techniki uczenia.
 • Tworzenie programów edukacyjnych ze szczególnym naciskiem na kształtowanie umiejętności kluczowych,
  w tym komunikacji w oparciu o VB.
 • Dokumentowanie procesu uczenia.
III moduł: Praca nad zachowaniami trudnymi w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania
 • Funkcjonalna analiza zachowania.
 • Proaktywne i reaktywne strategie radzenia sobie z zachowaniami trudnymi.
 • Tworzenie, dokumentowanie i analiza procesu modyfikacji trudnych zachowań.
Instrukcje:
Organizator – SzkoleniaBehawioralne.pl

pytania proszę kierować pod nr 696-454-905
Liczba uczestników szkolenia jest organiczna - decyduje kolejność wpłat.  

Zgłoszenia i informacje przyjmowane są mailowo biuro@szkoleniaBehawioralne.pl

Regulamin szkoleń organizowanych przez SzkolenieBehawioralne.pl

 1. Organizatorem szkolenia jest firma SzkoleniaBehawioralne.pl Anita Czarniecka
  (dalej Organizator) NIP 583-115-41-22 RIS  2.28/132/2019  PKD 85.59.B
 2. Przyjęcie na szkolenie następuje na podstawie kolejności zgłoszeń. Zgłoszenie oznacza: wypełnienie formularza zgłoszenia-RODO oraz dokonanie wpłaty/zaliczki.
 3. Wpłaty za szkolenie można dokonywać w ratach, tak aby na 3 (trzy) tygodnie przed terminem była pełna opłata.
 4. W przypadku rezygnacji ze szkolenia na 6 (sześć) lub mniej dni przed terminem szkolenia kandydatowi nie przysługuje zwrot opłaty.
 5. W przypadku rezygnacji na 7 (siedem) dni lub więcej przed szkoleniem kandydat otrzymuje zwrot całości kwoty wpłaconej na rzecz szkolenia.
 6. Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu. Zaświadczenie posiada nr RIS ( Rejestru Instytucji Szkoleniowych)
 7. W przypadku zbyt małej liczby uczestników szkolenia lub innych przyczyn Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia na 7 (siedem) dni przed terminem rozpoczęcia. Organizator zwraca wniesione opłaty.

Dane organizatora:
SzkoleniaBehawioralne.pl Anita Czarniecka
Kolejowa 24, Zalewo 14-230 
powiat iławski, woj. warmińsko-mazurskie
MBank  21 1140 2004 0000 3702 7926 6231
tytuł wpłaty: miasto + nazwisko + tytuł szkolenia

Harmonogram:
11.02.2022 od 16:00 do 20:00
12.02.2022 od 09:00 do 16:00
13.02.2022 od 09:00 do 15:00
25.02.2022 od 16:00 do 20:00
26.02.2022 od 09:00 do 16:00
27.02.2022 od 09:00 do 15:00
Prowadzący:
dr Beata Urbaniak
Monika Chróst-Woźniak
Cena:1230.00 zł / faktura / można wpłacać w ratach
Lokalizacja: ONLINE,