TECHNIKI SAZ W PRACY Z OSOBĄ PRZEJAWIAJĄCĄ TRUDNE ZACHOWANIA
ONLINE
Termin:13-14, 20 listopada 2021 r.
Czas trwania:30 h
Szczegóły:

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE

Program kursu

  1. Wybór zachowania problemowego
  2. Określanie funkcji zachowań
  3. Dobór strategii modyfikujących zachowanie
  4. Określenie działań proaktywnych
  5. Działania wspierające prace terapeutyczną nad zachowaniami trudnymi
  6. ABA w modyfikacji zachowań trudnych- ujęcie praktyczne    
Instrukcje:

Warunkiem uczestnictwa w kursach licencyjnych jest ukończenie kursu  "TERAPIA BEHAWIORALNA W TEORII I PRAKTYCE - 3-MODUŁOWY KURS BAZOWY"

Podana cena jest ceną brutto. Zwolnienie z VAT możliwe jest tylko w przypadku finansowania kosztów szkolenia ze środków publicznych (finansowanie przez placówki oświatowe, inne placówki publiczne, z posiadanych środków grantów publicznych, etc). W przypadku gdy dany podmiot zainteresowany jest zwolnieniem z VAT, konieczne jest złożenie stosownego pisemnego oświadczenia. Podmioty zainteresowane prosimy o kontakt mailowy z biurem PSTB (biuro@pstb.org). 

W tytule przelewu prosimy o wpisanie nazwiska, daty i nazwy szkolenia.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o dokonanie opłaty na konto:

PKO Bank Polski S.A.

III Oddział w Krakowie

62 1020 2906 0000 1702 0354 0879

Harmonogram:
13.11.2021 od 09:00 do 17:00
14.11.2021 od 09:00 do 17:00
20.11.2021 od 09:00 do 17:00
Prowadzący:
dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak
mgr Ewa Kuliga
Cena:600.00 zł /podana cena jest ceną brutto; istnieje możliwość zwolnienia z 23% VAT w przypadku opłacania szkolenia ze środków publicznych
Lokalizacja: ONLINE,