TECHNIKI SAZ W PRACY Z OSOBĄ PRZEJAWIAJĄCĄ TRUDNE ZACHOWANIA
Kraków
Termin:19-20, 26 lutego 2022
Czas trwania:30 h
Szczegóły:

Program kursu

  1. Wybór zachowania problemowego
  2. Określanie funkcji zachowań
  3. Dobór strategii modyfikujących zachowanie
  4. Określenie działań proaktywnych
  5. Działania wspierające prace terapeutyczną nad zachowaniami trudnymi
  6. ABA w modyfikacji zachowań trudnych- ujęcie praktyczne    
Instrukcje:

Warunkiem uczestnictwa w kursach licencyjnych jest ukończenie kursu  "TERAPIA BEHAWIORALNA W TEORII I PRAKTYCE - 3-MODUŁOWY KURS BAZOWY"

Podana cena jest ceną brutto. Zwolnienie z VAT możliwe jest tylko w przypadku finansowania kosztów szkolenia ze środków publicznych (finansowanie przez placówki oświatowe, inne placówki publiczne, z posiadanych środków grantów publicznych, etc). W przypadku gdy dany podmiot zainteresowany jest zwolnieniem z VAT, konieczne jest złożenie stosownego pisemnego oświadczenia. Podmioty zainteresowane prosimy o kontakt mailowy z biurem PSTB (biuro@pstb.org). 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o dokonanie opłaty na konto:

PKO Bank Polski S.A.

III Oddział w Krakowie

62 1020 2906 0000 1702 0354 0879

W tytule przelewu prosimy o wpisanie nazwiska, daty i nazwy szkolenia.

Harmonogram:
19.02.2022 od 09:00 do 17:00
20.02.2022 od 09:00 do 17:00
26.02.2022 od 09:00 do 17:00
Prowadzący:
dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak
mgr Ewa Kuliga
Cena:738.00 zł /podana cena jest ceną brutto; istnieje możliwość zwolnienia z 23% VAT w przypadku opłacania szkolenia ze środków publicznych
Lokalizacja: Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej, Osiedle Wysokie 7, 31-819 Kraków