BARDZO PÓŹNA INTERWENCJA BEHAWIORALNA- czyli, kiedy z zachowaniami trudnymi i umiejętnościami jest już bardzo źle
Szkolenie online prowadzone na żywo poprzez platformę MS Teams
Termin:12-13 marca 2022 r.
Czas trwania:12 h
Szczegóły:

Szkolenie online

Szkolenie prowadzone w ramach działalności Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego CZARABA – PSTB, prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej. Przed zapisem na szkolenie należy zapoznać się z REGULAMINEM (tutaj regulamin).

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. ABY OTRZYMAĆ ZAŚWIADCZENIE NALEŻY WYPEŁNIĆ FORMULARZ Z DANYMI OSOBOWYMI I PODPISAĆ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  - tutaj formularz do druku ORAZ PRZESŁAĆ SKAN NA ADRES: WWW.BIURO@PSTB.ORG.

BRAK UZUPEŁNIENIA FORMULARZA SKUTKUJE ODMOWĄ WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU SZKOLENIA!!!

Czasami  praca behawioralna rozpoczyna się bardzo późno. W wieku nastoletnim lub w dorosłości. Czasem zdarza się, że umiejętności są skrajnie niskie. Czasem też zachowania trudne są wtedy... skrajnie trudne.

I właśnie o tym, co robić w takich sytuacjach będziemy rozmawiać na szkoleniu. 

Autorki na bazie konkretnych przypadków (zaprezentowanych na materiale filmowym) zaprojektują z uczestnikami kolejne etapy terapii behawioralnej dla konkretnego klienta. Zaprezentują też formy prowadzenia instruktażu dla Rodziców oraz przykłady monitorowania i utrzymania terapii w czasie. 

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatu, podczas którego uczestnicy czynnie pracują na przykładach.  

Kurs przede wszystkim dla czynnych terapeutów behawioralnych. W przypadku innych zainteresowanych- wymagana co najmniej podstawowa znajomość SAZ. 

Instrukcje:

Podana cena jest ceną brutto. Zwolnienie z VAT możliwe jest tylko w przypadku finansowania kosztów szkolenia ze środków publicznych (finansowanie przez placówki oświatowe, inne placówki publiczne, z posiadanych środków grantów publicznych, etc). W przypadku gdy dany podmiot zainteresowany jest zwolnieniem z VAT, konieczne jest złożenie stosownego pisemnego oświadczenia. Podmioty zainteresowane prosimy o kontakt mailowy z biurem PSTB. 

Dla pozostałych osób zostanie wystawiona faktura w wysokości 449,59 zł +23 % VAT, czyli  553,00 zł brutto

Harmonogram:
12.03.2022 od 09:00 do 15:30
13.03.2022 od 09:00 do 12:15
Prowadzący:
dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak
Cena:553.00 zł podana cena jest ceną brutto; istnieje możliwość zwolnienia z 23% VAT w przypadku opłacania szkolenia ze środków publicznych
Lokalizacja: ONLINE,