Co zrobić, by osoba z głęboką lub sprzężoną niepełnosprawnością zaczęła nabywać szybko nowe umiejętności
Szkolenie online prowadzone na żywo poprzez platformę MS Teams
Termin:23-24 kwietnia 2022 r.
Czas trwania:20 h
Szczegóły:

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE poprzez Microsoft Teams

Szkolenie prowadzone w ramach działalności Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego CZARABA – PSTB, prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej. Przed zapisem na szkolenie należy zapoznać się z REGULAMINEM (tutaj regulamin).

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. ABY OTRZYMAĆ ZAŚWIADCZENIE NALEŻY WYPEŁNIĆ FORMULARZ Z DANYMI OSOBOWYMI I PODPISAĆ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  - tutaj formularz do druku ORAZ PRZESŁAĆ SKAN NA ADRES: WWW.BIURO@PSTB.ORG.

BRAK UZUPEŁNIENIA FORMULARZA SKUTKUJE ODMOWĄ WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU SZKOLENIA!!!

Wyjątkowe, unikalne szkolenie, odpowiadające na pytanie: “Co zrobić, by osoba z głęboką lub sprzężoną niepełnosprawnością zaczęła nabywać szybko nowe umiejętności?”. Oparte w 100% na praktyce.

PROGRAM:

  1. Dziecko z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością – zarys kliniczny
  2. Wielokierunkowe usprawnianie, a terapia behawioralna
  3. Podstawy metodologiczne dla konstruowania programu rewalidacyjno-edukacyjnego
  4. Jak planować terapię w oparciu o program terapii behawioralnej:
  • zasady i etapy terapii
  • jak motywować dziecko do współdziałania
  • obszary priorytetowe w uczeniu
  • w jaki aranżować środowisko wokół dziecka tak, aby optymalnie wspomagać jego rozwój?
  • udział Rodziny w realizacji programu terapii.
Instrukcje:

Zwolnienie z VAT możliwe jest tylko w przypadku finansowania kosztów szkolenia ze środków publicznych (finansowanie przez placówki oświatowe, inne placówki publiczne, z posiadanych środków grantów publicznych, etc). W przypadku gdy dany podmiot zainteresowany jest zwolnieniem z VAT, konieczne jest złożenie stosownego pisemnego oświadczenia. Podmioty zainteresowane prosimy o kontakt mailowy z biurem PSTB (biuro@pstb.org)

Harmonogram:
23.04.2022 od 09:00 do 17:00
24.04.2022 od 09:00 do 17:00
Prowadzący:
dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak
Cena:460.00 zł brutto/373,98 zł netto/ faktura / można wpłacać w ratach
Lokalizacja: ONLINE,