TERAPIA BEHAWIORALNA W TEORII I PRAKTYCE - 3 - MODUŁOWY KURS BAZOWY
Szkolenie online prowadzone na żywo poprzez platformę MS Teams
Termin:22-23.04...06-07.05.2023r
Czas trwania:46 h
Szczegóły:

Szkolenie Online

Szkolenie prowadzone w ramach działalności Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego CZARABA – PSTB, prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej (RSPO: 278963). Przed zapisem na szkolenie należy zapoznać się z REGULAMINEM (tutaj regulamin).

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. ABY OTRZYMAĆ ZAŚWIADCZENIE NALEŻY WYPEŁNIĆ FORMULARZ Z DANYMI OSOBOWYMI I PODPISAĆ ODRĘCZNIE ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  - tutaj formularz do druku ORAZ PRZESŁAĆ SKAN NA ADRES: formularz@pstb.org

BRAK UZUPEŁNIENIA FORMULARZA SKUTKUJE ODMOWĄ WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU SZKOLENIA!!!

PROGRAM:

1 spotkanie:

1.   Behawioryzm z perspektywy historycznej;

2.   Czym jest Stosowana Analiza Zachowania i jakie jest jej miejsce we współczesnej nauce?

3.   Obszary zastosowania Stosowanej Analizy Zachowania;

4.   Teoria uczenia w praktyce;

5.   Cele i zasady SAZ;

6.   Podstawy SAZ w terapii, czyli kształtowanie motywacji;

7.   Czego i jak uczyć?

  • diagnoza funkcjonalna
  • tworzenie programu terapeutycznego
  • techniki nauczania
  • dokumentowanie przebiegu procesu uczenia;

2  spotkanie:

1.   Czego i jak uczyć- kontynuacja

  • tworzenie programu terapeutycznego
  • techniki nauczania
  • dokumentowanie przebiegu procesu uczenia;

2.   Kształtowanie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w środowisku rówieśniczym.

3.   Behawioralne rozumienie trudnych zachowań;

4.   Pro- i reaktywne sposoby radzenia z trudnymi zachowaniami.

Instrukcje:

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o dokonanie opłaty, na 10 dni przed szkoleniem, na konto:

PKO Bank Polski S.A.

II Oddział w Krakowie

62 1020 2906 0000 1702 0354 0879

W tytule przelewu prosimy o wpisanie nazwiska, daty i nazwy szkolenia.

Harmonogram:
22.04.2023 od 09:00 do 19:00
23.04.2023 od 08:00 do 16:00
06.05.2023 od 09:00 do 19:00
07.05.2023 od 08:00 do 16:00
Lokalizacja: ONLINE/organizowane przez PSTB KRAKÓW,